Archiwum dzienne: 26.09.2020

26 września 2020 – Sobota, XXV Tydzień zwykły Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 9,43b-45) Druga zapowiedź męki Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie […]