Archiwum dzienne: 27.10.2020

27 października 2020 – Wtorek, XXX Tydzień zwykły, Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 13,18-21) Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił: „Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na […]