Archiwum dzienne: 12.10.2020

12 października 2020 – Poniedziałek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 11, 29-32) Znak Jonasza Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na […]