Archiwum dzienne: 18.06.2019

18 czerwca 2019 – Wtorek, XI Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA (Mt 5,43-48) Przykazanie miłości nieprzyjaciół Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, […]