Archiwum dzienne: 07.06.2019

7 czerwca 2019 – Piątek, VII Tydzień Wielkanocny, Rok C

EWANGELIA (J 21,15-19) Piotr pasterzem Kościoła Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do niego: […]