Archiwum dzienne: 11.06.2019

11 czerwca 2019 – Wtorek, X Tydzień zwykły, Rok C

Wspomnienie św. Barnaby, apostoła EWANGELIA (Mt 10,7-13) Wskazania na pracę apostolską Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na […]