Archiwum dzienne: 09.06.2019

Ogłoszenia duszpasterskie – Zesłanie Ducha Świętego (9 czerwca 2019 r.)

Zmartwychwstanie Pańskie Przez pięćdziesiąt dni świętowaliśmy, głosząc światu, prawdę o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Dzień dzisiejszy jest ostatnim dniem, w którym można zadośćuczynić obowiązkowi przyjęcia Komunii Świętej wielkanocnej. Pamiętajmy, że owoce Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa zawsze są dla nas dostępne w tajemnicy sakramentów wielkanocnych: Chrztu, Bierzmowania, Eucharystii i Kapłaństwa. Jutro uroczystość Najświętszej Maryji Panny […]

9 czerwca 2019 – Niedziela, X Tydzień zwykły, Rok C

MSZA W DZIEŃ Niedziela Zesłania Ducha Świętego EWANGELIA (J 14, 15-16. 23b-26) Duch Prawdy was wszystkiego nauczy Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie […]