Archiwum miesięczne: 10.2023

23 października 2023, poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa EWANGELIA (Łk 12, 13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się […]

Ogłoszenia duszpasterskie 29. Niedziela Zwykła, (22 października 2023 roku)

Różaniec święty W październiku gromadzimy się na wspólnej modlitwie różańcowej: w dni powszednie po Mszy świętej o godzinie 18:00, w niedziele o godzinie 17:15. Ze względu na Nabożeństwo Różańcowe w dni powszednie Msza Święta o godzinie 19:00 rozpoczynać się będzie o godzinie 19:15. Spotkanie z Janem Pawłem II Męstwo i Miłość Wszystkich ludzi dobrej woli […]

22 października 2023, niedziela, XXIX Tydzień zwykły, Rok A, I

EWANGELIA (Mt 22, 15-21) Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza ______________ 22 października 2023 – Msza św. (12.00 fragm.) – kazanie ks. Proboszcz Dariusz Kowalski Obowiązek czy prawo…

21 października 2023, sobota, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny w sobotę EWANGELIA (Łk 12, 8-12) Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i […]

20 października 2023, piątek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera PIERWSZE CZYTANIE (Rz 4, 1-8) Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Zapytajmy, co zyskał Abraham, praojciec nasz według ciała? Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? «Uwierzył Abraham Bogu […]

19 października 2023, czwartek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika EWANGELIA (Łk 11, 47-54) Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: «Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, […]

18 października 2023, środa, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Święto św. Łukasza, ewangelisty EWANGELIA (Łk 10, 1-9) Żniwo jest wielkie, ale robotników mało Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana […]

17 października 2023, wtorek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika EWANGELIA (Łk 11, 37-41) Czystość wewnętrzna Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, […]

16 października 2023 – Msza św. i Sakrament Bierzmowania – foto (ks. Krzysztof Lichota)

Pożegnanie Matki Bożej Łaskawej

16 października 2023, poniedziałek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej EWANGELIA (Łk 11, 29-32) Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn […]