Archiwum dzienne: 20.10.2023

20 października 2023, piątek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera PIERWSZE CZYTANIE (Rz 4, 1-8) Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Zapytajmy, co zyskał Abraham, praojciec nasz według ciała? Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? «Uwierzył Abraham Bogu […]