Archiwum dzienne: 18.08.2022

18 sierpnia 2022 Czwartek, XX Tydzień zwykły Rok C, II

EWANGELIA (Mt 22, 1-14 – dłuższa) Przypowieść o zaproszonych na ucztę Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.Posłał jeszcze raz inne sługi […]