Archiwum dzienne: 04.08.2022

4 sierpnia 2022 Czwartek,  Rok C, II

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera EWANGELIA (Mt 16, 13-23) Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».Jezus […]