Archiwum dzienne: 05.08.2022

5 sierpnia 2022 Piątek,  Rok C, II

EWANGELIA (Mt 16, 24-28) Konieczność wyrzeczenia Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem […]