Archiwum dzienne: 15.07.2022

15 lipca 2022 Piątek, XV Tydzień zwykły Rok C, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła EWANGELIA (Mt 12, 1-8) Syn Człowieczy jest Panem szabatu Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».A […]