Archiwum dzienne: 09.07.2022

9 lipca 2022 Sobota, XIV Tydzień zwykły Rok C, II

EWANGELIA (Mt 10, 24-33) Nie bójcie się ludzi Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów:«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.Nie bójcie się więc ich! […]