Archiwum dzienne: 11.07.2022

11 lipca 2022 Poniedziałek, XV Tydzień zwykły Rok C, II

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy EWANGELIA (Mt 19, 27-29) Wy, którzy poszliście za Mną, stokroć tyle otrzymacie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Piotr rzekł do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, […]