Archiwum dzienne: 19.05.2022

19 maja 2022 Czwartek, V Tydzień Wielkanocny Rok C, II

EWANGELIA (J 15, 9-11) Trwajcie w miłości mojej Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam […]

3 czerwca 2022 Piątek, VII Tydzień Wielkanocny Rok C, II

Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy EWANGELIA (J 21, 15-19) Piotr pasterzem Kościoła Słowa Ewangelii według Świętego Jana Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?». Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: […]