Archiwum dzienne: 03.05.2022

3 maja 2022 Wtorek, III Tydzień Wielkanocny Rok C, II

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski EWANGELIA (J 19, 25-27) Oto Matka Twoja Słowa Ewangelii według Świętego Jana Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł […]