Archiwum miesięczne: 09.2021

30 września 2021 Czwartek, XXVI Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła EWANGELIA (Łk 10, 1-12) Rozesłanie uczniów na głoszenie królestwa Bożego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; […]

29 września 2021 Środa, XXVI Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała EWANGELIA (J 1, 47-51) Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem […]

28 września 2021 Wtorek, XXVI Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Wacława, męczennika EWANGELIA (Łk 9, 51-56) Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, […]

27 września 2021 Poniedziałek, XXVI Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera EWANGELIA (Łk 9, 46-50) Nauka pokory Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a […]

Ogłoszenia duszpasterskie 26. Niedziela Zwykła; 26 września 2021 roku

Nieszpory W każdą niedzielę, również dziś, Wieczorna Modlitwa Kościoła, czyli Nieszpory, o godzinie 17:15. Na Nieszporach korzystamy w Psalmów w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego     Obowiązek Ewangelizacji Ośmielam się przypomnieć rodzicom dzieci w wieku szkolnym o ich obowiązku nauki Katechizmu Kościoła Katolickiego. Obowiązek ten trwa również po przyjęciu I Komunii Świętej i Bierzmowania. Dołóżmy starań, […]

26 września 2021 Niedziela, XXVI Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mk 9, 38-43. 45. 47-48) Unikać okazji do grzechu ____________ 26 września 2021 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski O zazdrości…

25 września 2021 Sobota, XXV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera EWANGELIA (Łk 9, 43b-45) Druga zapowiedź męki Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono […]

24 września 2021 Piątek, XXV Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Łk 9, 18-22) Wyznanie Piotra i zapowiedź męki Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał […]

23 września 2021 Czwartek, XXV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera EWANGELIA (Łk 9, 7-9) Herod chce zobaczyć Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: […]

22 września 2021 Środa, XXV Tydzień zwykły,Rok B, I

  EWANGELIA (Łk 9, 1-6) Rozesłanie Dwunastu Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; […]