Archiwum dzienne: 20.09.2021

20 września 2021 Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy EWANGELIA (Łk 8, 16-18) Przypowieść o lampie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do tłumów: «Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem […]