Archiwum miesięczne: 08.2021

31 sierpnia 2021 Wtorek, XXII Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Łk 4, 31-37) Uzdrowienie opętanego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy.A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: «Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? […]

30 sierpnia 2021 Poniedziałek, XXII Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Łk 4, 16-30) Jezus nieprzyjęty w Nazarecie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, […]

29 sierpnia 2021 Niedziela, XXII Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23) Prawo Boże a zwyczaje Słowa Ewangelii według Świętego Marka U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, […]

28 sierpnia 2021 Sobota, XXI Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła EWANGELIA (Mt 25, 14-30) Przypowieść o talentach Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, […]

27 sierpnia 2021 Piątek, XXI Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Moniki EWANGELIA (Mt 25, 1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. […]

26 sierpnia 2021 Czwartek, XXI Tydzień zwykły, Rok B, I

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej EWANGELIA (J 2, 1-11) Na weselu w Kanie Galilejskiej była Matka Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Jana W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus […]

25 sierpnia 2021 Środa, XXI Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mt 23, 27-32) Biada obłudnikom Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni […]

24 sierpnia 2021 Wtorek, XXI Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto św. Bartłomieja, apostoła EWANGELIA (J 1, 45-51) Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu Słowa Ewangelii według Świętego Jana Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?»Odpowiedział mu […]

23 sierpnia 2021 Poniedziałek, XXI Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mt 23, 13-22) Zaślepienie faryzeuszów Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami:«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać […]

22 sierpnia 2021 Niedziela, XXI Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (J 6, 55. 60-69) Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego Słowa Ewangelii według Świętego Jana W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział:«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie […]