Archiwum dzienne: 25.07.2018

25 lipca 2018 – Środa, XVI Tydzień zwykły, Rok B

Święto św. Jakuba, apostoła EWANGELIA  (Mt 20,20-28) Kielich mój pić będziecie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi […]