Archiwum dzienne: 11.07.2018

11 lipca 2018 – Środa, XIV Tydzień zwykły, Rok B

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy EWANGELIA (Mt 19,27-29) Porzucić wszystko dla Chrystusa Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za […]