Archiwum dzienne: 20.07.2018

20 lipca 2018 Piątek, XV Tydzień zwykły Rok B, II

EWANGELIA (Mt 12,1-8) Syn Człowieczy jest Panem szabatu Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił […]