Archiwum dzienne: 11.04.2018

11 kwietnia 2018 – Środa, II Tydzień Wielkanocny, Rok B

EWANGELIA (J 3,16-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale […]