Archiwum dzienne: 07.04.2018

7 kwietnia 2018 – Sobota, Oktawa Wielkanocna, Rok B

SOBOTA I TYGODNIA WIELKANOCNEGO (OKTAWA WIELKANOCY) EWANGELIA (Mk 16,9-15) Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku […]