Kościelna Służba Porządkowa

KOŚCIELNA SŁUŻBA PORZĄDKOWA

Archidiecezji Warszawskiej   TOTUS TUUS

przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego    

Spotkania odbywają się w każdy 1-szy czwartek miesiąca.  

 

  

logo_Totus_TuusPowstanie i działalność Kościelnej Służby Porządkowej jest nierozerwalnie związana
z pontyfikatem Papieża Polaka – Jana Pawła II. 16 października 1978 roku, wielki Polak, kardynał Karol Wojtyła, został wybrany przez kolegium kardynalskie papieżem. Był to dzień wielkiej radości i nadziei, a jednocześnie, w tym czasie, pełen obaw i zatroskania. W dniu inauguracji swojego pontyfikatu tchnął w nas ducha, kierując znamienne słowa: „ … nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Na Stolicę Piotrową wstąpił nie rzymianin, ale syn narodu polskiego”.

W czerwcu 1979 r. miał przybyć do naszej Ojczyzny Ojciec Święty, Jan Paweł II. Pierwszy raz w 1000-letniej historii naszego narodu miał przybyć papież i to nasz rodak; bowiem nie dane było przybyć Papieżowi Pawłowi VI na obchody milenijne w 1966 r.

Z inspiracji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego tworzono organizację mężczyzn w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa Ojcu Świętemu w czasie Jego pielgrzymki do Polski w dniach 2-10 czerwca 1979 r.

Było wiele obaw. Przecież nie mieliśmy żadnego doświadczenia w obsłudze tłumnych zgromadzeń. Ten ogromny wysiłek organizacyjny był dla nas wszystkich nowością.
W Warszawie służyło Ojcu Świętemu ok. 10 tys. mężczyzn. I wtedy mężczyźni, jako służba porządkowa, zdali egzamin. Można powiedzieć, że w dniu, w którym Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział na placu Zwycięstwa (dziś J. Piłsudskiego) znamienne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” narodził się nowy ruch odnowy religijnej mężczyzn – Kościelna Służba Porządkowa.

Na czas drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, Kardynał Józef Glemp, biskup-Ordynariusz Archidiecezji Warszawskiej, Prymas Polski dekretem z dnia 30 marca 1983 roku powołał Kościelną Służbę Porządkową. A w 1992 r.  zatwierdził reguły Kościelnej Służby Porządkowej, która przyjęła znamienną nazwę Totus Tuus.

Celem Kościelnej Służby Porządkowej Archidiecezji Warszawskiej ( w skrócie KSP AW) jest życie wiarą oraz zachowanie ścisłej więzi z Kościołem, by przyczyniać się do pomnożenia chwały Bożej, co realizuje się poprzez pogłębianie i rozwój życia religijnego, a w szczególności przez pielęgnowanie i praktykę życia sakramentalnego oraz zapoznawanie się z zasadami liturgii i nauki społecznej kościoła.

Zadaniem KSP AW jest wypełnianie roli służebnej wobec Kościoła, polegającej przede wszystkim na zabezpieczaniu należytego ładu i porządku podczas nabożeństw religijnych, zwłaszcza w czasie tłumnych zgromadzeń wiernych.

Początkowo nasi członkowie działali przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie przy ul. Gdańskiej 6a. Następnie pełniliśmy służbę przy grobie sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki oraz pilnowaliśmy terenu /głównie w nocy/ powstających obiektów naszej parafii.

Aktywnie uczestniczyliśmy we wszystkich pielgrzymkach do Ojczyzny Ojca świętego Św. Jana Pawła II podczas Jego pobytu w Warszawie. Także w pielgrzymce do Polski, w czasie pobytu w Warszawie, Ojca świętego Benedykta XVI.

Włączamy się we wszystkie uroczystości organizowane na szczeblu diecezjalnym; m. in. w procesje wielkopostne na Krakowskim Przedmieściu, uroczystości po odejściu do Domu Ojca Św. Jana Pawła II. W okresie 2003 – 2009 pełniliśmy stałe dyżury na Polach Wilanowskich przy budującej się Świątyni Opatrzności Bożej.

W parafii włączamy się na co dzień podczas wszystkich uroczystości kościelnych oraz we wszystkich sytuacjach gdy zwróci się do nas ks. Proboszcz, który jest jednocześnie naszym moderatorem. W szczególności pełnimy służbę w czasie takich uroczystości jak: pasterka, Triduum Paschalne, procesje Wielkanocna i Bożego Ciała, I komunie święte
i inne uroczystości i święta kościelne.

Naszą formację duchową kształtujemy w czasie co miesięcznych spotkań. Odbywają się one w każdy 1-szy czwartek miesiąca. Najpierw uczestniczymy we Mszy św. o godz. 19-tej. w czasie której, na zakończenie Eucharystii, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne oraz o łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii, w Archidiecezji Warszawskiej, w Polsce i na świecie. (od sierpnia 2011 r. w modlitwę za kapłanów włączyły się wszystkie wspólnoty działające w naszej parafii). Następnie, na spotkaniu po Mszy św., omawiamy nasze bieżące sprawy i czekające nas zadania.

Uczestniczymy również w spotkaniach formacyjnych na szczeblu diecezjalnym w parafii św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej. Aktualnie Moderatorem Diecezjalnym jest ks. Marek Mętrak proboszcz parafii Św. Wawrzyńca.

Z inicjatywy pierwszego proboszcza, ks. kan. Henryka Michalaka, od wielu lat bracia aktywnie uczestniczą w każdą 2-gą niedzielę miesiąca we Mszy św. o godzinie 12-tej., (od listopada 2011 r. jest to Msza św. w intencji Ojczyzny).

Od nowego roku liturgicznego 2012, zgodnie z decyzją naszego moderatora i proboszcza parafii ks. prałata Dariusza Kowalskiego Msza św. w intencji Ojczyzny jest sprawowana w każdy III poniedziałek miesiąca.

 

 

 

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.