28. Niedziela Zwykła (13 października 2013 roku)

  1. Dzień Papieski

W dniu dzisiejszym obchodzimy XIII Dzień Papieski, w którym wspominamy osobę błogosławionego Jana Pawła II, Papieża-Polaka oraz jego świadectwo miłości do Boga i człowieka. Przed kościołem młodzież zbiera ofiary do puszek na „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia”, które jest funduszem stypendialnym dla młodzieży zdolnej, a ubogiej.

  1. Strefa Młodych

Wspólnota „Strefa Młodych” zaprasza młodzież licealną, akademicką i pracującą na Mszę świętą o północy z niedzieli na poniedziałek. Przed Mszą świętą o godzinie 22:30 w małej kaplicy próba śpiewu, na którą zaproszeni są wszyscy chętni.

  1. Jerycho Różańcowe

Od poniedziałku, od godziny 7:30,w Jerycho Różańcowym trwamy przed Jezusem Chrystusem, Synem Bożym i naszym Zbawicielem obecnym rzeczywiście w Eucharystii. Dziękuję za pobożność, wytrwałość i męstwo w modlitwie. Dziś Mszą świętą o północy zakończymy nasze parafialne Jerycho Różańcowe.

  1. Misje święte

Trwają długo oczekiwane i omodlone przez nas Misje święte. Nie ustawajmy w wysiłku słuchania naszego misjonarza, ojca Jacka Salija, który przyszedł do nas w Imię Pańskie i przemawia do nas w Imieniu Boga. Zachęcam do odpowiedzialnego, systematycznego i skutecznego wprowadzania w praktykę osobistego życia usłyszanych Bożych zaleceń i wskazówek. Misje trwają do środy włącznie według dotychczasowego porządku. Uroczyste podjęcie przez naszą Parafię świętej misji, czyli świętego zadania bycia świętym uczniem i świętym wyznawcą Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie w środę, 16 października, o godzinie 19:30. Tej uroczystości przewodniczyć będzie ks. kardynał Kazimierz Nycz.

  1. Rodzice Ministrantów

W czwartek, 17 października, o godzinie 19:00 zebranie Rodziców naszych ministrantów.

  1. Pamiątki Misji świętych

Przygotowane są drobne, ale w swej treści bardzo drogie drobiazgi mające być pamiątką udziału w Misjach świętych i pamiątką osobistego podjęcia się misji bycia człowiekiem Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Zachęcam również do nabycia krzyży oraz obrazu Jezusa Chrystusa. Skoro Jezus Chrystus jest bardziej niż moim najbliższym krewnym to wypada, aby w moim domu na ścianie, wśród moich krewnych, znajdował się Jego wyraźny wizerunek. Zapraszamy do małej kaplicy.

Warszawa, dnia 13 października 2013 roku

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.