Archiwum miesięczne: 12.2023

Ogłoszenia duszpasterskie 01. Niedziela, Boże Narodzenie (31 grudnia 2023 roku)

Zakończenie roku 2023 Po Mszy świętej o godzinie 18:00 Nieszpory o Świętej Bożej Rodzicielce i modlitwa przebłagalno-dziękczynna za wydarzenia Roku Pańskiego 2023. Nabożeństwo Pierwszych sobót W sobotę, 6 stycznia, Nabożeństwo Pierwszych Sobót o godzinie 17:00. Objawienie Pańskie W sobotę, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego. Na pamiątkę pokłonu Trzech Króli błogosławimy kadzidło i kredę. Tradycyjnym darem […]

31 grudnia 2023, niedziela, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B, II

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa EWANGELIA (Łk 2, 22-40) Dziecię rosło, napełniając się mądrością Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza _________________ 31 grudnia 2023 – Msza św. (12.00 fragm.) – kazanie ks. Dariusz Kowalski DOM…

30 grudnia 2023, sobota, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B, II

EWANGELIA (Łk 2, 36-40) Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. […]

29 grudnia 2023 piątek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B, II

EWANGELIA (Łk 2, 22-35) Chrystus jest światłem na oświecenie pogan Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo […]

28 grudnia 2023, czwartek, Rok B, II

Święto świętych Młodzianków, męczenników EWANGELIA (Mt 2, 13-18) Śmierć dzieci w Betlejem Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».On wstał, wziął […]

27 grudnia 2023, środa, Rok B, II

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty EWANGELIA (Mt 10, 17-22) Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów:«Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was […]

26 grudnia 2023, wtorek, Rok B, II

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika EWANGELIA (Mt 10, 17-22) Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was _________________ List Rektora KUL na Boże Narodzenie 2023 r.

25 grudnia 2023, poniedziałek, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Rok B, II

MSZA W DZIEŃ EWANGELIA (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem   _________________ 25 grudnia 2023 – Msza św. w dzień – Kazanie ks. Dariusz Kowalski\Abyśmy byli mądrzy…

25 grudnia 2023, poniedziałek, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Rok B, II

MSZA W NOCY (PASTERKA) EWANGELIA (Łk 2, 1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel   _________________  25 grudnia 2023 – Msza św. (Pasterka – fragm.) Kazanie ks. Dariusz KowalskiWierzysz, że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie! Lecz biada ci jeżeli nie zrodził się w tobie…

24 grudnia 2023, niedziela, IV Tydzień Adwentu, Rok B, II

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona […]