Archiwum dzienne: 08.11.2023

8 listopada 2023, środa, XXXI Tydzień zwykły, Rok A, I

EWANGELIA (Łk 14, 25-33) Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, […]