Archiwum dzienne: 23.05.2023

23 maja 2023, wtorek, VII Tydzień Wielkanocny, Rok A, I

EWANGELIA (J 17, 1-11a) Ojcze, otocz swego Syna chwałą Słowa Ewangelii według Świętego Jana W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. […]