Archiwum dzienne: 04.11.2022

4 listopada 2022 Piątek, XXXI Tydzień zwykły Rok C, II

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa EWANGELIA (Łk 16, 1-8) Przypowieść o nieuczciwym rządcy Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już […]