Archiwum miesięczne: 12.2022

31 grudnia 2022 Sobota, Oktawa Narodzenia Pańskiego Rok A, I

EWANGELIA (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.W Nim było życie, a życie było […]

30 grudnia 2022 Piątek, Oktawa Narodzenia Pańskiego Rok A, I

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa EWANGELIA (Mt 2, 13-15. 19-23) Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał […]

29 grudnia 2022 Czwartek, Oktawa Narodzenia Pańskiego Rok A, I

EWANGELIA (Łk 2, 22-35) Chrystus jest światłem na oświecenie pogan Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo […]

28 grudnia 2022 Środa, Oktawa Narodzenia Pańskiego Rok A, I

Święto świętych Młodzianków, męczenników EWANGELIA (Mt 2, 13-18) Śmierć dzieci w Betlejem Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».On wstał, wziął […]

27 grudnia 2022 Wtorek, Oktawa Narodzenia Pańskiego Rok A, I

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty EWANGELIA (J 20, 2-8) Jan ujrzał i uwierzył_____________ 27 grudnia 2022 – homilia ks. Dariusz Kowalski

26 grudnia 2022 Poniedziałek, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok A, I

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika EWANGELIA (Mt 10, 17-22) Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was ____________ Boże Narodzenie 2022 – życzenia i list rektora KUL

Ogłoszenia duszpasterskie  1 Niedziela, Boże Narodzenie (25 grudnia 2022 roku)

Boże Narodzenie Pasterką, sprawowaną o północy, rozpoczęliśmy świętowanie Tajemnicy Bożego Narodzenia, w której wyznajemy, że Jednorodzony Syn Boży za sprawą Ducha Świętego w Najświętszej Maryi Pannie stał się człowiekiem dla nas i naszego zbawienia. Niech Boże Narodzenie kształtuje styl naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Podziękowanie W imieniu całej Parafii składam serdeczne staropolskie „Bóg zapłać” […]

25 grudnia 2022 Niedziela, Oktawa Narodzenia Pańskiego Rok A, I

Uroczystość Narodzenia Pańskiego MSZA W DZIEŃEWANGELIA (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem     _______________ 26 grudnia 2022 – Msza św. (fragm.) – homilia ks. Dariusz Kowalski Co robić, aby nie odzwyczaić się od Jezusa Chrystusa…

24 grudnia 2022 Sobota, IV Tydzień Adwentu Rok A, I

NARODZENIE PAŃSKIE W wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego (24 XII wieczorem) sprawowana jest Msza Święta wigilijna tej uroczystości. EWANGELIA (Łk 2, 1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel __________________ 24 grudnia 2022 (24.00) – Msza św. – PASTERKA homilia ks. Dariusz Kowalski Czy narodził się w tobie?

24 grudnia 2022 Sobota, IV Tydzień Adwentu Rok A, I

MSZA ŚWIĘTA PORANNA EWANGELIA (Łk 1, 67-79)Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,bo lud swój nawiedził i wyzwolił,i wzbudził dla nas moc zbawcząw domu swego sługi, Dawida:jak zapowiedział od dawnaprzez usta swych świętych proroków;że nas wybawi od […]