Archiwum dzienne: 05.11.2021

5 listopada 2021 Piątek, XXXI Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Łk 16, 1-8) Przypowieść o nieuczciwym rządcy Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. […]