Archiwum dzienne: 14.05.2021

14 maja 2021 Piątek, VI Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Święto św. Macieja, apostoła EWANGELIA (J 15, 9-17) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca […]