Archiwum dzienne: 21.05.2021

21 maja 2021 Piątek, VII Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 25, 13-21) Zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje Czytanie z Dziejów Apostolskich Król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. «Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka – powiedział. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu […]