Archiwum dzienne: 20.12.2018

20 grudnia 2018 – Czwartek, III Tydzień Adwentu, Rok C

EWANGELIA  (Łk 1,26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na […]