Archiwum dzienne: 10.12.2018

10 grudnia 2018 – Poniedziałek, II Tydzień Adwentu, Rok C

EWANGELIA  (Łk 5,17-26) Chrystus uzdrawia duszę i ciało Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali […]