Archiwum działu „Mały Katechizm”

Kanon Pisma Świętego – Nowy Testament

Ewangelia według św. Mateusza Ewangelia według św. Marka Ewangelia według św. Łukasza Ewangelia według św. Jana Dzieje Apostolskie Listy św. Pawła: do Rzymian dwa Listy do Koryntian do Galatów do Efezjan do Filipian do Kolosan dwa Listy do Tesaloniczan dwa Listy do Tymoteusza do Tytusa do Filemona List do Hebrajczyków List św. Jakuba dwa Listy […]

Kanon Pisma Świętego – Stary Testament

Księga Rodzaju Księga Wyjścia Księga Kapłańska Księga Liczb Księga Powtórzonego Prawa Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Rut dwie Księgi Samuela dwie Księgi Królewskie dwie Księgi Kronik Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza Księga Tobiasza Księga Judyty Księga Estery dwie Księgi Machabejskie Księga Hioba Księga Psalmów Księga Przysłów Księga Koheleta (Eklezjastesa) Pieśń nad pieśniami Księga Mądrości Mądrość Syracha […]

Warunki Sakramentu Pokuty

1. Rachunek sumienia 2. Żal za grzechy 3. Mocne postanowienie poprawy 4. Spowiedź szczera 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie

Dziewięć grzechów przeciw miłości bliźniego (grzechy cudze)

1. Namawiać kogoś do grzechu 2. Nakazywać grzech 3. Zezwalać na grzech 4. Pobudzać do grzechu 5. Pochwalać grzech drugiego 6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy 7. Nie karać za grzech 8. Pomagać do grzechu 9. Usprawiedliwiać czyjś grzech

Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Rozmyślne zabójstwo 2. Grzech sodomski (homoseksualizm) 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot 4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom

Sakramenty

1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3. Eucharystia 4. Pokuta i Pojednanie 5. Namaszczenie chorych 6. Święceń (kapłaństwo) 7. Małżeństwo

Ostateczne rzeczy człowieka

1. Śmierć 2. Sąd 3. Zbawienie (Niebo) albo potępienie (piekło)

Uczynki miłosierne co do duszy

1. Grzesznych upominać 2. Nieumiejętnych pouczać 3. Wątpiącym dobrze radzić 4. Strapionych pocieszać 5. Krzywdy cierpliwie znosić 6. Urazy chętnie darować 7. Modlić się za żywych i umarłych

Uczynki miłosierne co do ciała

1. Głodnych nakarmić 2. Spragnionych napoić 3. Nagich przyodziać 4. Podróżnych w dom przyjąć 5. Więźniów pocieszać 6. Chorych nawiedzać 7. Umarłych pogrzebać