7 czerwca 2007 – Boże Ciało – ks. Grzegorz Jankowski, proboszcz

fot. Bożena Wojtaszek