Archiwum dzienne: 20.06.2024

20 czerwca 2024, czwartek, XI Tydzień zwykły, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Mt 6, 7-15) Modlitwa Pańska Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów:«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.Wy zatem tak się módlcie:Ojcze nasz, który jesteś […]