Archiwum dzienne: 28.05.2024

28 maja 2024, wtorek, VIII Tydzień zwykły, Rok B, II

Wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa EWANGELIA (Mk 10, 28-31) Nagroda za wyrzeczenia Słowa Ewangelii według Świętego Marka Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć […]