Archiwum dzienne: 22.05.2024

22 maja 2024, środa, VII Tydzień zwykły, Rok B, II

EWANGELIA (Mk 9, 38-40) Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami Słowa Ewangelii według Świętego Marka Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto […]