Archiwum dzienne: 09.10.2021

9 października 2021 Sobota, XXVII Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Łk 11, 27-28) Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają». Oto słowo Pańskie.