Archiwum dzienne: 18.02.2021

18 lutego 2021 Czwartek, VI Tydzień zwykły,Rok B, I

EWANGELIA (Łk 9, 22-25) Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech […]