Archiwum dzienne: 02.07.2019

2 lipca 2019 – Wtorek, XIII Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA (Mt 8,23-27) Uciszenie burzy na jeziorze Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, ratuj, giniemy!” A On im rzekł: „Czemu bojaźliwi jesteście, […]