Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
___________________________________________

TYŚ WIELKĄ CHLUBĄ NASZEGO NARODU

Maryja - 20 maja 2015

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY JASNOGÓRSKIEJ,
KRÓLOWEJ POLSKI, MATKI KOŚCIOŁA I NASZEJ MATKI

PRZYRZEKAMY

19 maja 2015 (19.00) – Wychodzimy na spotkanie Maryi, naszej Matki – foto 1

19 maja 2015 (19.00) – Wychodzimy na spotkanie Maryi, naszej Matki – foto 2

19 maja 2015 (20.00) - Msza św. – ks. bp Piotr Jarecki - foto

19-20 maja 2015 – Msza św. (24.00) – foto

20 maja 2015 – Msza św. (16.00) i procesja odprowadzająca – foto

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – Zesłanie Ducha Świętego (24 maja 2015 r.)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego, które dziś uroczyście świętujemy, dopełnia dzieła odkupienia dokonanego nauczaniem, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Dziś kończy się okres wielkanocny roku liturgicznego. A zatem jeszcze tylko dziś można zadośćuczynić obowiązkowi wielkanocnej spowiedzi i Komunii św. wynikającemu z prawa Kościoła.

Nabożeństwa Majowe

łączka2Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy ostatni tydzień maja – miesiąca, w którym przez wspólny śpiew Litanii Loretańskiej wielbimy Boga za świętość Najświętszej Maryi Panny. Zapraszam do udziału w tym wyjątkowym nabożeństwie. Nabożeństwa Majowe odprawiane są: w niedziele o godzinie 17:15; w pozostałe dni tygodnia po Mszy świętej o godzinie 18:00.

 

Czytaj więcej »

24 maja 2015 r.- Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Rok B

Duch

Zesłanie Ducha Świętego

dotknij świat
ciepłem miłości

ogrzej ziemię
ściśniętą lękiem

ogniem oczyść to
co nieczyste

wichrem rozwiej
co niepotrzebne

dłonie napełnij
dobrem

światłem
rozjaśnij ciemność

w serca nasze
wlej miłość

spraw
byśmy byli jedno    Anna Lutostańska

_______________________

EWANGELIA J 20, 19-23

Jezus daje Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Oto słowo Pańskie.

Słowo  Kazimierza Kardynała Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Czytaj więcej »

23 maja 2015 r. – sobota, Rok B

Jezus i Szymon nad jeziorem

EWANGELIA J 21, 20-25

Zakończenie Ewangelii św. Jana

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: «Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?»
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?»
Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną».
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?»
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. Oto słowo Pańskie.

23 maja 2015  (09.00 – SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI) – Msza św. – homilia ks. Łukasz Kadziński

Czytaj więcej »

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress