Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
_____________________________________________________

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 27 Niedziela Zwykła (04 października 2015 r.)

Niedziela Eucharystyczna

W pierwszą monstrancja 6niedzielę każdego miesiąca oddajemy większą niż zwykle cześć Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Zewnętrznym wyrazem tej wdzięczności jest obecność Rodziców z Dziećmi, które w tym roku, w dniu 31 maja, pierwszy raz przyjęły Pana Jezusa w Sakramencie Eucharystii. Zapraszam na godzinę 17:15 na Nabożeństwo Różańcowe, które będzie naszym wspólnotowym aktem wdzięczności za obecność Syna Bożego „po wszystkie dni, aż do skończenia świata” w Sakramencie Eucharystii.

 Wieczór Ważnych Wydarzeń

W dniu dzisiejszym (niedziela) po Mszy świętej o godzinie 18:00 zapraszamy do Małej Kaplicy na Wieczornicę zatytułowaną „…Bo Ziemia Ta Jest Święta” w wykonaniu naszych rodzimych aktorów. Jest to program słowno-muzyczny przedstawiający obecność Boga i Jego Najświętszej Służebnicy Maryi w losach Polski i Polaków na przestrzeni dziejów.

Modlitwa Wypominkowa

znicz 1W poniedziałek, 5 października, Msza święta o godzinie 18:00 złożona będzie Panu Bogu w intencji osób, których po imieniu przedstawiamy w wypominkach. Czytanie wypominek rozpocznie się o godzinie 17:00.

Muratornia

We wtorek, 6 października, o godzinie 18:30, w sali nr 5 otwarte spotkanie Klubu AA „Muratornia”. Wszystkie osoby borykające się z alkoholem lub innymi używkami oraz osoby cierpiące z powodu uzależnienia najbliższych zapraszamy na to spotkanie.

Światowe Dni Młodzieży

SwiatoweWszystkich młodych w wieku od 14 do 30 lat, zapraszamy do wspólnego przygotowania się do Światowych Dni Młodzieży. Najbliższe spotkanie młodych naszej Parafii w środę, 7 października, o godzinie 19:30. W dniu 2 listopada w naszej świątyni przebywać znaki Światowych Dni Młodzieży – Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Czytaj więcej »

4 października 2015 r. – Dwudziesta siódma Niedziela zwykła, Rok B

Jezus i dzieci

EWANGELIA Mk 10, 2-16 (krótsza perykopa Mk 10, 2-12)

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?».
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Koniec krótszej perykopy.

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2Poczynając od najbliższej soboty wznawiamy zajęcia Akademii Królowej Polski.
W każdą sobotę gromadzimy się na Mszy świętej o godzinie 09:00 wokół osoby NMP Królowej Polski, by pod Jej okiem i przy Jej pomocy odrodzić się w łaskach przyjętego przed laty Sakramentu Chrztu. W lepszym i pełniejszym rozumieniu tajemnicy Chrztu świętego oraz roli, jaką spełniła i nadal pełni w historii zbawienia Najświętsza Maryja Panna towarzyszyć nam będą nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort zawarte w „Traktacie i prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryji Panny”. W ten sposób wzrastać będziemy do godnego świętowania 1050 rocznicy Chrztu Polski, który miał miejsce na Ostrowie Lednickim w dniu 14 kwietnia 966 roku.

___________________________

Sakrament Chrztu Świętego

Zajęcia Akademii Królowej Polski odbywać się będą zawsze w soboty. Początek zajęć o godzinie 8:50 wspólnie odmówionym Pacierzem. Następnie Msza św. z nauką o prawdziwym nabożeństwie NMP o godzinie 9:00. Po Mszy św., około godziny 10:00, zajęcia praktyczne z odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę. Przez udział w Akademii Królowej Polski pozwolimy, by Matka Najświętsza stała się naszą Mistrzynią w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

LIPIEC 2015

CZERWIEC 2015

MAJ 2015

 

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress