Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
___________________________________________

Okres Zwykły w ciągu roku

Oprócz okresów mających własny charakter w roku liturgicznym pozostaje 33 lub 34 tygodnie. W tym czasie obchodzi się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele. Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 29 Niedziela Zwykła (19 października 2014 roku)

Jerycho Różańcowe

W ubiegły czwartek, 16 października, zakończyliśmy nasze 2. Jerycho Różańcowe. Wszystkim, którzy czynnie włączyli się w siedmiodniową adorację Jezusa Chrystusa obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie oraz w modlitwę Różańcem, składam serdeczne podziękowanie oraz wyrazy wdzięczności i uznania dla okazanej wytrwałej i niepustosłownej pobożności wyrażającej się w słowności wobec Boga i Kościoła. Wszystkich stojących w miejscu zapraszamy do wejścia na drogę gorliwości w służbie Bogu, Kościołowi i bliźniemu.

Dar Ducha Świętego

SONY DSCW dniu 16 października br., na Mszy św. o godzinie 19:00, bp Józef Górzyński obdarzył grupę 21. osób nadprzyrodzonym darem Ducha Świętego przez Sakrament Bierzmowania. Tym samym nasza Parafia i cały Kościół, w ubiegły czwartek, otrzymał w darze kolejną grupę uczniów Jezusa Chrystusa gotowych wyjść do otaczającego świata, by słowem, czynem i przykładem życia wskazywać drogę do Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstałego. W najbliższy poniedziałek, 20 października, zapraszam osoby, które w ubiegły czwartek przyjęły Sakrament Bierzmowania, wraz ze swymi Rodzicami i Rodzeństwem, na Mszę św. o godzinie 19:00. Po Mszy świętej spotkanie w dobrym towarzystwie.

16 października 2014 – homilia -  ks. bp Józef Górzyński

16 października 2014 – Podziękowanie  – ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

16 października 2014 – Sakrament Bierzmowania – foto

wystawaKościoły Miasta Ruin

Od dziś, 19 października, do przyszłej niedzieli włącznie w Małej Kaplicy znajduje się ekspozycja poświęcona świątyniom Warszawy – Sanktuarium Męczeństwa Narodu Polskiego, które dzieliły i podzieliły los Stolicy w czasie Powstania Warszawskiego. Zachęcamy do obejrzenia wystawy.

Europejskie Spotkania Młodych

W dniach od 28 grudnia br. do 2 stycznia przyszłego roku w Pradze Czeskiej odbędzie się Europejskie Spotkanie Młodych. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem do Pragi na Spotkanie Młodych zapraszamy w każdą niedzielę na spotkania modlitewno-formacyjne, które rozpoczynają się Mszą świętą o godzinie 18:00. Czytaj więcej »

22 października 2014 r. – środa, Rok A

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Jan Paweł II -12Miłość mi wszystko wyjaśniła…

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała -
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.

   Więc w tej ciszy ukryty ja – liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.

Jan Paweł II
____________________________

EWANGELIA Łk 12, 39-48

Przypowieść o słudze oczekującym Pana

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?».
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: „Mój pan ociąga się z powrotem”, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą». Czytaj więcej »

19 października 2014 r. – Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła, Rok A

Jezus i faryzeusze

EWANGELIA Mt 22, 15-21

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga

19 października 2014 – Msza św., suma – homilia ks. Paweł Rycyk

Czytaj więcej »

SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI

DSC06875 - m

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski obecna w Obrazie Jasnogórskim od 15 czerwca br. nawiedza poszczególne Parafie naszej Archidiecezji. W naszej Parafii Jasnogórską Królową Polski podejmować będziemy w dnia 19/20 maja przyszłego roku. Wzorując się na Prymasie Tysiąclecia, Stefanie kardynale Wyszyńskim pragniemy to czynić m.in. przez „Soboty Królowej Polski”.

13 WRZEŚNIA 2014  zainaugurowaliśmy „Soboty Królowej Polski”.  W ramach „Sobót Królowej Polski” wspólnie, jako Parafia, w każdą sobotę spotykać się będziemy na Mszy świętej sprawowanej według formularza o Królowej Polski. Nabożeństwo Maryjne po Mszy św. w trakcie którego będziemy się modlić Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego. Zachęcamy także do wspólnej modlitwy w rodzinach tekstem Ślubów Jasnogórskich codziennie o godzinie 21:00.

1 MIESIĄC NOWENNY

_____________________________

2 MIESIĄC NOWENNY

SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI – PAŹDZIERNIK 2014

  Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię – pod przewodnictwem Kościoła katolickiego – do wiecznej Ojczyzny.

  Królowo Polski – przyrzekamy!

  18 października 2014

  18 października 2014 – Msza św. (SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI) – Słowo wstępne -  ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

  18 października 2014 – Msza św. (9.00 – SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI) – homilia ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

   11 października 2014

   11 października 2014  Msza św.,  godz. 9.00 - (Soboty Królowej Polski) – homilia ks. Łukasz Kadziński

   Człowiek pozostaje wolny, wtedy kiedy zwraca się do Boga. Strzec w każdej polskiej duszy daru łaski jako źródła Bożego życia. Jesteśmy w stanie postawić sobie cel nieustannego życia w łasce uświęcającej, nieustannego, na każdy dzień, w myśl słów Ślubów Jasnogórskich, każdy dzień, ani jeden dzień bez łaski uświęcającej, ani jeden dzień w śmierci wiecznej. Takim stanem duszy ludzkiej jest grzech, stan grzechu ciężkiego…

   5 października 2014

   5 października 2014 – Msza św. (Soboty Królowej Polski) – homilia ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

    

   SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI – WRZESIEŃ 2014

   Czytaj więcej »

   Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress