Aktualności

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami

WAKACJE 2016

Msza  święta – 27 czerwca – 27 sierpnia

niedziele 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00, 20:00;

dni powszednie .7:00, 9:00 i 18:30.

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ  5-14 SIERPNIA 2016 – foto i video

IMG_0642 Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie 21. niedziela zwykła – 21 sierpnia 2016 r.

20160814_131016

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Dziękuję wszystkim, którzy w sierpniu weszli na pątniczy szlak wiodący ku Jasnej Górze. Szlak wydeptany przez wieki wiarą, nadzieją i miłością niezliczonej rzeszy pielgrzymów jest prostą, choć wąską, drogą wiodącą do Jezusa przez Maryję. Dziękuję za ofiary i modlitwy podejmowane przez Pielgrzymów w intencji Parafii.

Matki Bożej Częstochowskiej

Maryja 1W najbliższy piątek, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej.

Msza święta o godzinie 7:00, 9:00 i 18:30.

 

Prymas Tysiąclecia

Prymas WyszyńskiW dniu 28 maja 1981 roku, w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny powołał do siebie arcybiskupa metropolitę warszawsko-gnieźnieńskiego, Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Msza święta w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, w przyszłą niedzielę, 29 sierpnia, o godzinie 18:00.

Abstynencja za Ojczyznę

LOGO-trzeźwość-266x300Pamiętajmy o trwaniu w sierpniowej abstynencji od alkoholu w intencji Ojczyzny.

 

Czytaj więcej »

27 sierpnia 2016 r. – sobota, Rok C

św. Monika2

Wspomnienie św. Moniki

Św. Monika urodzona w Tagaście, w Północnej Afryce, około roku 330, poślubiła poganina o gwałtownym charakterze, którego u schyłku jego życia pozyskała dla wiary chrześcijańskiej swoją łagodnością i cierpliwością. Odtąd główną troską stało się nawrócenie syna Augustyna, który ulegał wpływom heretyków i prowadził grzeszne życie. Swoimi łzami i modlitwami wyprosiła nawrócenie syna, który z czasem został biskupem i jednym wielkich doktorów Kościoła. Św. Monika dożyła jego chrztu i wkrótce potem umarła w Ostii w 387 roku. Jest wzorem żony i matki chrześcijańskiej, która troszczy się również o dobro duchowe rodziny.

________________________________

EWANGELIA Mt 25, 14-30

Przypowieść o talentach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął się rozliczać z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana”.
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana”.
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność”.
Odrzekł mu Pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dzie­sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”». Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

26 sierpnia 2016 r. – piątek, Rok C

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Władysław, książe opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami. Cześć jego wzrosła od czasów obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. Teksty mszalne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę jasnogórską z Syjonem, siedzibą arki przymierza w Starym Testamencie.

Matka Boża Częstochowska

Wielka Boga – Człowieka Matko! Bogarodzico – Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!

Królowo świata i Polski Królowo!…

…W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.
Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twego. Amen. (z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego – fragm.)

Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

___________________________

EWANGELIA J 2, 1-11

Wesele w Kanie Galilejskiej

Czytaj więcej »

25 sierpnia 2016 r. – czwartek, Rok C

Jezus naucza

EWANGELIA Mt 24, 42-51

Wezwanie do czujności


Czytaj więcej »

24 sierpnia 2016 r. – środa, Rok C

św. Bartłomiej

Święto św. Bartłomieja Apostoła

Św. Bartłomiej pochodził z Kany Galilejskiej i należał do pierwszych uczniów Jezusa. Według tradycji głosił Ewangelię w Indiach i poniósł śmierć męczeńską przez odarcie ze skóry. Jego relikwie spoczywają w Rzymie.

…Nie mamy precyzyjnych informacji na temat działalności apostolskiej Bartłomieja – Natanaela. Według informacji przekazanej przez historyka Euzebiusza w IV wieku, niejaki Panten miał znaleźć w Indiach znaki obecności Bartłomieja. W późniejszej tradycji, począwszy od średniowiecza, przekazana została opowieść o jego śmierci przez obdarcie ze skóry, która stała się potem popularna. Myślimy o bardzo znanej scenie Sądu Ostatecznego w Kaplicy Sykstyńskiej, w której Michał Anioł namalował św. Bartłomieja trzymającego w lewej ręce własną skórę, na której artysta pozostawił swój portret. Relikwie św. Bartłomieja czczone są tutaj, w Rzymie, w kościele jemu poświęconym, na Wyspie Tybertyńskiej, gdzie zostały przywiezione przez cesarza niemieckiego Ottona III w 983 r.
Kończąc, możemy powiedzieć, że postać św. Bartłomieja, pomimo nielicznych informacji, jest dla nas wzorem ukazującym, iż przylgnięcie do Jezusa może być przeżywane i świadczone również bez dokonania rzeczy nadzwyczajnych. Nadzwyczajny jest i pozostaje sam Jezus, dla którego każdy z nas jest powołany, aby poświęcić Mu własne życie oraz własną śmierć. Benedykt XVI (2006 fragm.)

__________________________

EWANGELIA J 1, 45-51

Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu

Czytaj więcej »

23 sierpnia 2016 r., Wtorek Rok C

Jezus naucza

EWANGELIA Mt 23, 23-26

Biada obłudnikom

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus przemówił tymi słowami:
«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta». Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

22 sierpnia 2016 r. – poniedziałek, Rok C

Velázquez: Coronación de la Virgen. Madrid, Prado.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

Maryja jest Matką Chrystusa, którego Królestwo trwa wiecznie. Dlatego lud chrześcijański od wieków czci Ją jako Królową i zdobi koronami Jej wizerunki.

Nabożeństwo do Matki Bożej jest ważnym elementem życia duchowego. W naszej modlitwie zwracamy się do Niej ufni. Maryja nie omieszka wstawiać się za nami u swego Syna. Spoglądając na Nią, naśladujmy Jej wiarę, pełną gotowość wypełniania Bożego planu miłości, hojne przyjęcie Jezusa, uczymy się od Maryi życia. Maryja jest Królową Nieba, bliska Bogu, ale jest również matką bliską każdego z nas, miłującą nas i wysłuchującą nasz głos. Benedykt XVI (fragm.)

_______________________________

EWANGELIA Łk 1, 26-38

Bóg da Jezusowi tron Dawida

Czytaj więcej »

21 sierpnia 2016 r. – 21. Niedziela zwykła, Rok C

Jezus i apostołowie 3

EWANGELIA Łk 13, 22-30

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

 

 

Akademia Królowej Polski

logo M2W każdą sobotę gromadzimy się na Mszy świętej o godzinie 09:00 wokół osoby NMP Królowej Polski, by pod Jej okiem i przy Jej pomocy odrodzić się w łaskach przyjętego przed laty Sakramentu Chrztu. W lepszym i pełniejszym rozumieniu tajemnicy Chrztu świętego oraz roli, jaką spełniła i nadal pełni w historii zbawienia Najświętsza Maryja Panna towarzyszyć nam będą nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort zawarte w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryji Panny”. W ten sposób wzrastać będziemy do godnego świętowania 1050 rocznicy Chrztu Polski, który miał miejsce na Ostrowie Lednickim w dniu 14 kwietnia 966 roku.

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

TRAKTAT- pdf

___________________________

Sakrament Chrztu Świętego

Zajęcia Akademii Królowej Polski odbywać się będą zawsze w soboty. Początek zajęć o godzinie 8:50 wspólnie odmówionym Pacierzem. Następnie Msza św. z nauką o prawdziwym nabożeństwie NMP o godzinie 9:00. Po Mszy św., około godziny 10:00, zajęcia praktyczne z odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę. Przez udział w Akademii Królowej Polski pozwolimy, by Matka Najświętsza stała się naszą Mistrzynią w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.


 Akademia Królowej Polski – 2016

czerwiec 2016

maj 2016

kwiecień 2016

marzec – 2016

luty 2016

styczeń 2016


Akademia Królowej Polski – 2015

Polecamy

linijka 2

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908

Zima                        Wiosna               Lato

 

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress