Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
___________________________________________

Okres Zwykły w ciągu roku

Oprócz okresów mających własny charakter w roku liturgicznym pozostaje 33 lub 34 tygodnie. W tym czasie obchodzi się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele. Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 29 Niedziela Zwykła (19 października 2014 roku)

Jerycho Różańcowe

W ubiegły czwartek, 16 października, zakończyliśmy nasze 2. Jerycho Różańcowe. Wszystkim, którzy czynnie włączyli się w siedmiodniową adorację Jezusa Chrystusa obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie oraz w modlitwę Różańcem, składam serdeczne podziękowanie oraz wyrazy wdzięczności i uznania dla okazanej wytrwałej i niepustosłownej pobożności wyrażającej się w słowności wobec Boga i Kościoła. Wszystkich stojących w miejscu zapraszamy do wejścia na drogę gorliwości w służbie Bogu, Kościołowi i bliźniemu.

Dar Ducha Świętego

SONY DSCW dniu 16 października br., na Mszy św. o godzinie 19:00, bp Józef Górzyński obdarzył grupę 21. osób nadprzyrodzonym darem Ducha Świętego przez Sakrament Bierzmowania. Tym samym nasza Parafia i cały Kościół, w ubiegły czwartek, otrzymał w darze kolejną grupę uczniów Jezusa Chrystusa gotowych wyjść do otaczającego świata, by słowem, czynem i przykładem życia wskazywać drogę do Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstałego. W najbliższy poniedziałek, 20 października, zapraszam osoby, które w ubiegły czwartek przyjęły Sakrament Bierzmowania, wraz ze swymi Rodzicami i Rodzeństwem, na Mszę św. o godzinie 19:00. Po Mszy świętej spotkanie w dobrym towarzystwie.

16 października 2014 – homilia -  ks. bp Józef Górzyński

16 października 2014 – Podziękowanie  – ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

16 października 2014 – Sakrament Bierzmowania – foto

wystawaKościoły Miasta Ruin

Od dziś, 19 października, do przyszłej niedzieli włącznie w Małej Kaplicy znajduje się ekspozycja poświęcona świątyniom Warszawy – Sanktuarium Męczeństwa Narodu Polskiego, które dzieliły i podzieliły los Stolicy w czasie Powstania Warszawskiego. Zachęcamy do obejrzenia wystawy.

Europejskie Spotkania Młodych

W dniach od 28 grudnia br. do 2 stycznia przyszłego roku w Pradze Czeskiej odbędzie się Europejskie Spotkanie Młodych. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem do Pragi na Spotkanie Młodych zapraszamy w każdą niedzielę na spotkania modlitewno-formacyjne, które rozpoczynają się Mszą świętą o godzinie 18:00. Czytaj więcej »

25 października 2014 r. – sobota, Rok A

The_Tower_of_Siloam_(Le_tour_de_Siloë)_-_James_Tissot

EWANGELIA Łk 13, 1-9

Wezwanie do nawrócenia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”.
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”». Czytaj więcej »

Młodzi z Różańcem – 24 października 2014

różaniecMłodzi z Różańcem – 24 października 2014

Młodzież, która w dniu 16 października przyjęła Sakrament Bierzmowania oraz młodzież przygotowująca się do przyjęcia Bierzmowania, uczestniczyła w piątek, 24 października, o godzinie 20:00 w nabożeństwo „Młodzi z Różańcem”.

24 października 2014 – Nabożeństwo różańcowe – prowadzi ks. Proboszcz Dariusz Kowalski (fragm.)

19 października 2014 r. – Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła, Rok A

Jezus i faryzeusze

EWANGELIA Mt 22, 15-21

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga

19 października 2014 – Msza św., suma – homilia ks. Paweł Rycyk

Czytaj więcej »

SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI

DSC06875 - m

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski obecna w Obrazie Jasnogórskim od 15 czerwca br. nawiedza poszczególne Parafie naszej Archidiecezji. W naszej Parafii Jasnogórską Królową Polski podejmować będziemy w dnia 19/20 maja przyszłego roku. Wzorując się na Prymasie Tysiąclecia, Stefanie kardynale Wyszyńskim pragniemy to czynić m.in. przez „Soboty Królowej Polski”.

13 WRZEŚNIA 2014  zainaugurowaliśmy „Soboty Królowej Polski”.  W ramach „Sobót Królowej Polski” wspólnie, jako Parafia, w każdą sobotę spotykać się będziemy na Mszy świętej sprawowanej według formularza o Królowej Polski. Nabożeństwo Maryjne po Mszy św. w trakcie którego będziemy się modlić Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego. Zachęcamy także do wspólnej modlitwy w rodzinach tekstem Ślubów Jasnogórskich codziennie o godzinie 21:00.

1 MIESIĄC NOWENNY

_____________________________

2 MIESIĄC NOWENNY

SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI – PAŹDZIERNIK 2014

  Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię – pod przewodnictwem Kościoła katolickiego – do wiecznej Ojczyzny.

  Królowo Polski – przyrzekamy!

  25 października 2014

  25 października 2014 – Msza św. (SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI) – Słowo wstępne -  ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

  25 października 2014 – Msza św. (9.00 – SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI) – homilia ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

  18 października 2014

  18 października 2014 – Msza św. (SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI) – Słowo wstępne -  ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

  18 października 2014 – Msza św. (9.00 – SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI) – homilia ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

   11 października 2014

   11 października 2014  Msza św.,  godz. 9.00 - (Soboty Królowej Polski) – homilia ks. Łukasz Kadziński

   Człowiek pozostaje wolny, wtedy kiedy zwraca się do Boga. Strzec w każdej polskiej duszy daru łaski jako źródła Bożego życia. Jesteśmy w stanie postawić sobie cel nieustannego życia w łasce uświęcającej, nieustannego, na każdy dzień, w myśl słów Ślubów Jasnogórskich, każdy dzień, ani jeden dzień bez łaski uświęcającej, ani jeden dzień w śmierci wiecznej. Takim stanem duszy ludzkiej jest grzech, stan grzechu ciężkiego…

   5 października 2014

   5 października 2014 – Msza św. (Soboty Królowej Polski) – homilia ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

    

   SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI – WRZESIEŃ 2014

   Czytaj więcej »

   23 października 2014 r. – czwartek, Rok A

   Jezus nauczający

   EWANGELIA Łk 12, 49-53

   Ewangelia powodem rozłamu

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Jezus powiedział do swoich uczniów:
   «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
   Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej». Czytaj więcej »

   Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress