Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
_____________________________________________________

KALENDARIUM  ZAMIERZEŃ  DUSZPASTERSKICH – grudzień 2015


Rekolekcje Adwentowe

29 listopada – 2 grudnia 2015 roku

n a   G w i a ź d z i s t e j   1 7

o Małżeństwie i Rodzinie – co wiesz, a wiedzieć powinieneś

zapraszamy

niedziela, 29 XI – godzina: 7:30, 9:00, 10:30 (dla młodych małżeństw i rodziców), 12:00, 18:00 (dla młodzieży), 20:00

poniedziałek, 30 XI – godzina: 9:00, 18:00, 19:30 (dla młodzieży i młodych małżeństw i rodziców)

wtorek, 1 XII – godzina: 9:00, 18:00, 19:30 (dla młodzieży i młodych małżeństw i rodziców)

środa, 2 XII - godzina: 9:00, 18:00, 19:30 (dla młodzieży i młodych małżeństw i rodziców)

prowadzi: ks. Jerzy Smoleń


 

14 i 15 listopada pielgrzymka do Oświęcimia, Krakowa i Wieliczki

IMG_4871

 

 

   Kopalnia Soli w Wieliczce – Kaplica św. Jana Pawła II

 

 

 

GALERIA-FOTO


IMG_4396

           jesienią

w ptakach nisko lecących pod sklepieniem nieba
i we mgłach porannych które śpią na krzewach
i w liściach szeleszczących co złotem się mienią
w obłokach które niemal stykają się z ziemią
także w przebłyskach słońca na pochmurnym niebie
i w stukaniu dzięcioła na najstarszym drzewie

nawet gdy zmrok zapada o tak wczesnej porze
odnajduję Cię – Boże
                                                                       Anna Lutostańska (jesień 2015)

JESIEŃ – FOTO

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – Chrystusa Króla Wszechświata – 33. Niedziela Zwykła (22 listopada 2015 r.)

Chrystus Król

Chrystus Król

W Liturgii Kościoła ostatnia niedziela roku liturgicznego jest uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tą uroczystością rozpoczynamy ostatni tydzień Roku Liturgicznego, w którym zbawcze wydarzenia przeżywaliśmy w świetle Chrystusowego wezwania: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, na Mszy świętej o godzinie 10:30 do grona ministrantów zostaną włączeni: Bartosz GNYŚ, Antoni ZAWISZA, Jakub KOZIERADZKI i Franciszek KOZIERADZKI. Natomiast na Mszy św. o godzinie 18:00 kandydaci do Sakramentu Bierzmowania, w obrzędzie „Effatha”, publicznie wyznają wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Katecheza Przedsakramentalna

W tym tygodniu zapraszamy na katechezę:

- do Sakramentu Małżeństwa w środę, 25 listopada, o godzinie 19:45;

- do Sakramentu Bierzmowania w sobotę, 28 listopada, o godzinie 11:00.

Katecheza do Sakramentu Chrztu św. dla rodziców i rodziców chrzestnych
w najbliższą sobotę o godzinie 17:00.

Światowe Dni Młodzieży

SwiatoweSpotkanie młodych naszej Parafii w środę, 25 listopada, o godzinie 19:30.

 

KOLĘDA 2016

Wizyta  Duszpasterska   2015/16 – do pobrania (PDF)

Czytaj więcej »

26 listopada 2015 r. – czwartek, Rok B

Jezus naucza 4

EWANGELIA Łk 21, 20-28

Powtórne przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie». Oto słowo Pańskie. Czytaj więcej »

25 listopada 2015 r., Środa Rok B

Jezus w tłumie

EWANGELIA Łk 21, 12-19

Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców

____________________

25 listopada 2015 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Czytaj więcej »

24 listopada 2015 r. – wtorek, Rok B

andrzej Dung i Towarzysze

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy

Boże, źródło i początku wszelkiego ojcostwa, Ty sprawiłeś, że święci męczennicy Andrzej i jego Towarzysze aż do przelania krwi byli wierni Krzyżowi Twojego Syna, daj za ich wstawiennictwem, abyśmy szerząc wśród braci miłość ku Tobie, mogli się nazywać Twoimi dziećmi i nimi rzeczywiście byli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
________________________

EWANGELIA Łk 21, 5-11

Zapowiedź zburzenia świątyni

_____________________

24 listopada 2015 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Czuwajcie i módlcie się…

Czytaj więcej »

23 listopada 2015 r. – poniedziałek, Rok B

czyt. 2013 - Jezus  i uboga wdowa 2

EWANGELIA Łk 21, 1-4

Wdowi grosz

______________________________

23 listopada 2015 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Wszystko Tobie oddać pragnę…

Wszystko przez Maryję…

Czytaj więcej »

22 listopada 2015 r. – Trzydziesta czwarta Niedziela zwykła, Rok B

czyt. 2013 - Jezus Chrystus Król 2

Uroczystość Chrystusa Króla

Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez tegoż Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

_______________________

EWANGELIA J 18, 33b-37

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

_______________________

22 listopada 2015 – Msza św., suma – słowo wstępne -  ks. Dariusz Kowalski

Jezus Chrystus wszedł w historię tego świata, aby dać człowiekowi nowe Prawo, Prawo oparte na miłości Boga i bliźniego…

_______________________

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2W każdą sobotę gromadzimy się na Mszy świętej o godzinie 09:00 wokół osoby NMP Królowej Polski, by pod Jej okiem i przy Jej pomocy odrodzić się w łaskach przyjętego przed laty Sakramentu Chrztu. W lepszym i pełniejszym rozumieniu tajemnicy Chrztu świętego oraz roli, jaką spełniła i nadal pełni w historii zbawienia Najświętsza Maryja Panna towarzyszyć nam będą nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort zawarte w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryji Panny”. W ten sposób wzrastać będziemy do godnego świętowania 1050 rocznicy Chrztu Polski, który miał miejsce na Ostrowie Lednickim w dniu 14 kwietnia 966 roku.

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

TRAKTAT- pdf

___________________________

LISTOPAD 2015

21 listopada 2015

21 listopada 2015 r. (AKADEMIA KRÓLOWEJ POLSKI) – Msza św.  – homilia ks. Dariusz Kowalski

21 listopada 2015 – Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i  Akt oddania Matce Bożej

____________________

7 listopada 2015

7 listopada 2015 – Msza św.  – homilia ks. Dariusz Kowalski

___________________________

Sakrament Chrztu Świętego

Zajęcia Akademii Królowej Polski odbywać się będą zawsze w soboty. Początek zajęć o godzinie 8:50 wspólnie odmówionym Pacierzem. Następnie Msza św. z nauką o prawdziwym nabożeństwie NMP o godzinie 9:00. Po Mszy św., około godziny 10:00, zajęcia praktyczne z odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę. Przez udział w Akademii Królowej Polski pozwolimy, by Matka Najświętsza stała się naszą Mistrzynią w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

PAŹDZIERNIK 2015

LIPIEC 2015

CZERWIEC 2015

MAJ 2015

 

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress