Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
___________________________________________

Porządek Mszy świętej w wakacje do 31 sierpnia 2014 włącznie:
w niedzielę: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00 i 20:00;
w dni powszednie: 7:00, 9:00 i 19:00.
___________________________________________

Okres Zwykły w ciągu roku

Oprócz okresów mających własny charakter w roku liturgicznym pozostaje 33 lub 34 tygodnie. W tym czasie obchodzi się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele. Więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 21 Niedziela Zwykła (24 sierpnia 2014 roku)

Kościół Prześladowany

W związkurózaniec z nasilającymi się prześladowanymi chrześcijan w wielu krajach, Prezydium KEPu wyznaczyło wtorek, 26 sierpnia, Dniem modlitw za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. Tego dnia za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej będziemy prosili Boga o potrzebne łaski dla naszych braci i sióstr, którzy przypłacają swoją wierność Chrystusowi ogromnym cierpieniem fizycznym i duchowym.

Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie

 Święta i Wspomnienia

W najbliższym tygodniu obchodzimy następujące wspomnienia:

- 26 sierpnia – wtorek, obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze św. jak w dzień powszedni.

- 27 sierpnia – środa, wspomnienie św. Moniki, patronki żon i matek, szczególnie tych, które modlą się o nawrócenie swoich bliskich.

- 28 sierpnia – czwartek, wspomnienie św. Augustyna, Doktora Kościoła, jednego z Czterech Wielkich Nauczycieli Kościoła Zachodniego.

- 29 sierpnia – piątek, święto Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, patrona Archidiecezji, katedry i Seminarium duchownego w Warszawie.

Więcej »

27 sierpnia 2014 r. – środa, Rok A

św. Monika2

Wspomnienie św. Moniki

„Wspominamy dziś, 27 sierpnia, św. Monikę, a jutro wspominać będziemy jej syna, św. Augustyna: ich świadectwa mogą być wielką pociechą i pomocą dla wielu rodzin, także i w naszych czasach. Monika, urodzona w Tagaście (dzisiejsza Algeria), w rodzinie chrześcijańskiej, przeżywała w sposób przykładny swe powołanie żony i matki, pomagając mężowi Patrycjuszowi odkrywać piękno wiary w Chrystusa oraz siłę ewangelicznej miłości, zdolnej zwyciężyć zło dobrem. Po jego przedwczesnej śmierci Monika poświęciła się z odwagą opiece nad trojgiem dzieci, w tym i nad Augustynem, który początkowo dał się jej we znaki swoim dość buntowniczym temperamentem. Jak powie o tym później sam Augustyn, matka zrodziła go dwa razy; ten drugi – wymagał długiej duchowej udręki, na którą złożyły się modlitwa i łzy, lecz ukoronowała go w końcu radość, że nie tylko przyjął on wiarę i otrzymał chrzest, ale oddał się całkowicie na służbę Chrystusowi. Ileż trudności i dziś występuje w stosunkach rodzinnych i jak wiele matek smuci się, że ich dzieci obierają błędne drogi! Monika, niewiasta mądra i mocna w wierze, wzywa je, by nie upadały na duchu i nie ustawały w misji żon i matek, zachowując niewzruszoną ufność w Bogu i wytrwale trzymając się modlitwy”. Benedykt XVI – 2006

____________________________________

EWANGELIA Mt 23, 27-32

Biada obłudnikom

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus przemówił tymi słowami:
«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: „Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków”. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków». Więcej »

26 sierpnia 2014 r. – wtorek, Rok A

Maryja Częstochowskai

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

____________________________________

26 sierpnia 2014 – Msza św., homilia ks. Dariusz Kowalski

Przygotowujemy się do tego, aby przyjąć w gościnę Tę, która opuściła w wizerunku nawiedzenia Jasnogórski klasztor, Jasnogórski dom i pielgrzymuje po swojej własności, po polskiej ziemi. Od 15 czerwca tego roku Najświętsza Maryja Panna Jasnogórska gości w naszej Archidiecezji. W naszej Parafii, będziemy Ją przyjmować, będziemy Ją gościć (19 i 20 maja 2015 r.) … nie tylko chcielibyśmy okazać Jej gościnę, ale dobrze chcielibyśmy przygotować Jej miejsce w naszej Parafii, aby Ona zamieszkała pośród nas na stałe…

Więcej »

Pielgrzymowanie na Jasną Górę (5-14 sierpnia 2014 r.)

Maryja 1

 „Ostatnie słowa, ostatnie czyny…”  

Od ponad 300 lat, w sierpniu Warszawa wychodzi na pątniczy szlak, by pokutować za grzechy i prosić Matkę Jezusa o orędownictwo. Wyruszyliśmy z naszej Parafii na pielgrzymkę na Jasna Górę, aby Matka Najświętsza zachowała nas i świat cały: od powietrza, głodu, ognia i wojny”. Ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

 

1 dzień – 5 sierpnia 2014 – Kościół św. Anny, Górczewska, Babice Stare, Borzęcin, Zaborówek, Wiejca (nocleg) (38 km)

Więcej »

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress