Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
___________________________________________

Okres Zwykły w ciągu roku

Oprócz okresów mających własny charakter w roku liturgicznym pozostaje 33 lub 34 tygodnie. W tym czasie obchodzi się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele. Czytaj więcej »

17 września 2014 r., Środa Rok A

Jezus uczy 2

EWANGELIA Łk 7, 31-35

Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów:
«Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali”.
Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”.
Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność». Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 24 Niedziela Zwykła (14 września 2014 roku)

kaplicaKatecheza Przedsakramentalna

Od października rozpoczną się nowy cykl katechez do Sakramentów: Eucharystii, Bierzmowania i Małżeństwa. Zapisy na katechezy przedsakramentalne trwać będą do 28 września włącznie. Jednocześnie w każdą czwartą sobotę miesiąca o godzinie 17:00 zapraszamy na katechezy o Chrzcie św. dla kandydatów na rodziców chrzestnych.

Wychowanie Katolickie

Rozpoczynamy IV Tydzień Wychowania Katolickiego. Zatem nawiązując do Listu Biskupów, który czytaliśmy w ubiegłą niedzielę, pragnę jeszcze raz przypomnieć, że udział dzieci i młodzieży w lekcjach religii katolickiej w szkole jest przywilejem, ale też obowiązkiem. Zaniechanie lub zaniedbanie nauki religii jest ciężkim grzechem. Rodziców bardzo proszę o szczególne poczucie odpowiedzialności za katolickie wychowanie i kształtowanie swoich dzieci w świetle nauki Chrystusa głoszonej przez Kościół Katolicki. Jednocześnie zdając sobie sprawę ze złożoności problemu zapraszam młodzież gimnazjalną, licealną i akademicką nieobjętą nauką religii katolickiej w szkole o zgłaszanie się w celu uczestniczenia w katechezie przyparafialnej.

Apostolstwo Dobrej Śmierci

We wtorek, 16 września, Msza św. o godzinie 19:00 będzie ofiarowania w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci i ich podopiecznych. Po Mszy świętej spotkanie informacyjne i formacyjne. Czytaj więcej »

14 września 2014 r. – Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła Rok A

Bazylika Grobu Pańskiego

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

 

 

14 września 2014 – Msza św., suma – homilia ks. Mirosław Kurek

______________________________________________________

Czuję się za Was odpowiedzialny…

14 września 2014 – Śluby Jasnogórskie – historia i wskazania ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

Czytaj więcej »

SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI

DSC06875 - m

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski obecna w Obrazie Jasnogórskim od 15 czerwca br. nawiedza poszczególne Parafie naszej Archidiecezji. W naszej Parafii Jasnogórską Królową Polski podejmować będziemy w dnia 19/20 maja przyszłego roku. Wzorując się na Prymasie Tysiąclecia, Stefanie kardynale Wyszyńskim pragniemy to czynić m.in. przez „Soboty Królowej Polski”.

13 WRZEŚNIA 2014  zainaugurowaliśmy „Soboty Królowej Polski”. Do 19 maja przyszłego roku w każdą sobotę gromadzić będziemy się wokół Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, by z Nią i przez Nią przygotować się do godnego przeżycia czasu Nawiedzenia. W ramach „Sobót Królowej Polski” wspólnie, jako Parafia, w każdą sobotę spotykać się będziemy na Mszy świętej sprawowanej według formularza o Królowej Polski. Nabożeństwo Maryjne po Mszy św. w trakcie którego będziemy się modlić Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego. Zachęcamy także do wspólnej modlitwy w rodzinach tekstem Ślubów Jasnogórskich codziennie o godzinie 21:00.

WRZESIEŃ 2014

13 września 2014 – Msza Święta sprawowana według formularza o Królowej Polski – homilia ks. Proboszcz Dariusz Kowalski.

13 września 2014 – „Soboty Królowej Polski” – Nabożeństwie Maryjne – Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress