Aktualności

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – Trójcy Świętej (8 niedziela zwykła), 22. maja 2016 r.

IMG_7429

Nabożeństwo Majowe

Nabożeństwo Majowe odprawiane jest: w niedziele o godzinie 17:15; w pozostałe dni tygodnia po Mszy świętej o godzinie 18:00.

 

Przygotowanie do Bożego Ciała

W dniu 26 maja świętować będziemy uroczystość Bożego Ciała. Pierwszy ołtarz postawią mieszkańcy domów Gwiaździsta 13 i 15a, Tylżycka, Barszczewska i Potocka 4. II ołtarz wzniosą mieszkańcy domów: Mickiewicza i Potocka. III ołtarz budują mieszkańcy domów przy Klaudyny. IV ołtarz wzniosą mieszkańcy domów przy ulicy Gwiaździstej. Wszystkich,a szczególnie działkowców, proszę o przyniesienie do zakrystii płatków kwiatowych na procesję eucharystyczną. Spotkanie organizacyjne we wtorek, godz. 20:00.

Służba Liturgiczna

Spotkanie nt. procesji eucharystycznej dla ministrantów, bielanek, panów do baldachimu, Kościelnej Służby Porządkowej oraz liderów grup i wspólnot we wtorek, 24 maja, o godzinie 20:00

Boże Ciało

W czwartek, SONY DSC26 maja Uroczystość Najświętszego Ciała i Najświętszej Krwi Chrystusa. Przez udział we Mszy świętej i procesji eucharystycznej wyznajemy przed światem naszą wiarę w rzeczywistą i stałą obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Msza święta sprawowana będzie o godzinie: 7:30, 9:00. 10:30 i 18:00. Po Mszy świętej o godzinie 10:30 procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy na osiedlu Potok i osiedlu Ruda. Czytaj więcej »

25 maja 2016 r. – środa, Rok C

Jezus z ucznami idzie do Jerozolimy

EWANGELIA Mk 10, 32-45

Zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać:
«Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie».
Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»
Rzekli Mu: «Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

24 maja 2016 r. – wtorek, Rok C

MAryja Wspomożycielka

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

Dzisiejsze święto ustanowił papież Pius VII w roku 1815 dla Rzymu i państwa kościelnego na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich święto zostało wprowadzone w Polsce.

_________________________

EWANGELIA Łk 1, 26-38

Maryja pocznie i porodzi Syna
Czytaj więcej »

23 maja 2016 r. – poniedziałek, Rok C

Jezus i bogaty młodzieniec

EWANGELIA Mk 10, 17-27

Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem

_________________________

 
23 maja 2016 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

22 maja 2016 r. – Ósma Niedziela zwykła, Rok C

Trójca

Uroczystość Najświętszej Trójcy

_______________________________

EWANGELIA J 16, 12-15

Wszystko, co ma Ojciec jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi.

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział swoim uczniom:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi». Oto słowo Pańskie.

_____________________________

22 maja 2016 – Msza św. (suma) – homilia ks. mgr inż. Ryszard Marciniak SAC

Miłość jest…

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2W każdą sobotę gromadzimy się na Mszy świętej o godzinie 09:00 wokół osoby NMP Królowej Polski, by pod Jej okiem i przy Jej pomocy odrodzić się w łaskach przyjętego przed laty Sakramentu Chrztu. W lepszym i pełniejszym rozumieniu tajemnicy Chrztu świętego oraz roli, jaką spełniła i nadal pełni w historii zbawienia Najświętsza Maryja Panna towarzyszyć nam będą nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort zawarte w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryji Panny”. W ten sposób wzrastać będziemy do godnego świętowania 1050 rocznicy Chrztu Polski, który miał miejsce na Ostrowie Lednickim w dniu 14 kwietnia 966 roku.

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

TRAKTAT- pdf

___________________________

Sakrament Chrztu Świętego

Zajęcia Akademii Królowej Polski odbywać się będą zawsze w soboty. Początek zajęć o godzinie 8:50 wspólnie odmówionym Pacierzem. Następnie Msza św. z nauką o prawdziwym nabożeństwie NMP o godzinie 9:00. Po Mszy św., około godziny 10:00, zajęcia praktyczne z odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę. Przez udział w Akademii Królowej Polski pozwolimy, by Matka Najświętsza stała się naszą Mistrzynią w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.


 Akademia Królowej Polski – 2016

maj 2016

21 maja - Traktat 257- Ćwiczenia szczególne i wewnętrzne dla tych, co chcą się stać doskonali

________________________

14 maja – Traktat – Konkretne praktyki związane z tym nabożeństwem

_______________________

7 maja – Traktat 213-214 – Cudowne skutki, jakie to nabożeństwo powoduje w duszy, która jest mu wierna

_______________

kwiecień 2016

marzec – 2016

luty 2016

styczeń 2016


Akademia Królowej Polski – 2015

Polecamy

linijka 2

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa                 Nawiedzenie         Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosna

Zima                            Wiosna

 

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress