Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
___________________________________________

Porządek Mszy świętej w wakacje do 31 sierpnia 2014 włącznie:
w niedzielę: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00 i 20:00;
w dni powszednie: 7:00, 9:00 i 19:00.
___________________________________________

Okres Zwykły w ciągu roku

Oprócz okresów mających własny charakter w roku liturgicznym pozostaje 33 lub 34 tygodnie. W tym czasie obchodzi się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele. Więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 17 Niedziela Zwykła (27 lipca 2014 roku)

4wakacje 2014

Wakacje

Pierwszy miesiąc wakacyjnego, letniego odpoczynku zbliża się do końca. Wszystkim planującym wyjazdy przypominam o zachowaniu czujności, ostrożności i roztropności w czasie podróży i turystycznych wypraw. Jednocześnie na co dzień, nie tylko od święta, praktykujmy cnotę umiarkowania w jedzeniu i piciu, by czas wakacyjnego odpoczynku nie był okazją do utraty łaski Bożej, a tym samym godności dziecka Bożego lecz okazją do wzrostu w łaskach u Boga i ludzi.

Abstynencja za Ojczyznę

W historii naszej Ojczyzny miesiąc sierpień był czasem wielkich, dramatycznych a jednocześnie pełnych wiary i nadziei wydarzeń. Sierpień 1944 roku oraz Sierpień 1980 roku to głośne wołanie milionów Polaków do Boga i ludzi: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. Krew i cierpienie tych, którzy z miłości wobec Boga i bliźniego swe życie i zdrowie złożyli na Ołtarzu Kościoła i Ojczyzny, domagają się od nas pamięci i ofiarnej odpowiedzialności za Ojczysty Dom, który oni wywalczyli dla nas. Przywołując osobę Sługi Bożego, Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, który był inicjatorem sierpniowej abstynencji od alkoholu w intencji Ojczyzny, zachęcam i proszę wszystkich o podjęcie sierpniowej abstynencji nie tylko od alkoholu w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny, aby była silna Bogiem i bogata mądrością Polaków.

Powstanie Warszawskie

POwstanie Warszawskie 1Przed 70. laty, w dniu 01 sierpnia 1944 roku, wybuchło Powstanie Warszawskie, które trwało 63 dni. W najbliższy piątek, Msza święta o godzinie 19:00 będzie ofiarowana Panu Bogu w intencji warszawskich Powstańców. Zapraszam na wspólną modlitwę, aby Warszawa jako stolica Polski i jednocześnie Narodowe Sanktuarium Męczeństwa Narodu Polskiego była nadal „miastem nieujarzmionym” i wolnym od wszelkiego zła. W czasie tych symbolicznych 63 dni licząc od 1 sierpnia nawiedzajmy te miejsca w naszym mieście, które zostały uświęcone dla nas męczeńską krwią Powstańców. W najbliższą niedzielę, 3 sierpnia, Władze Samorządowe Bielan zapraszają na uroczystość patriotyczną, która odbędzie się przy pomniku ku czci ofiar walk o Lotnisko Bielańskie przy ulicy Michaliny 10. Początek uroczystości o godzinie 12:00 w kościele MB Królowej Pokoju na Młocinach. Więcej »

29 lipca 2014 r. – wtorek, Rok A

marta2_

Wspomnienie Św. Marty 

EWANGELIA J 11, 19-27

Wiara Marty

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.
Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga».
Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».
Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym».
Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?».
Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». Więcej »

27 lipca 2014 r. – Siedemnasta Niedziela zwykła, Rok A

przypowieść o perle

EWANGELIA Mt 13, 44-52

Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

 

 

 

27 lipca 2014 r. – Msza św., suma – homilia ks. proboszcz Dariusz Kowalski

Więcej »

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress