Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
___________________________________________

Ogłoszenia duszpasterskie – 17 Niedziela Zwykła (26 lipca 2015 r.)

Wakacyjny Porządek Mszy św.

dzień powszedni …………..7:00, 9:00 i 18:30;

niedziela ……..7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00, 20:00.

Powstanie Warszawskie

POwstanie Warszawskie 1W dniu 01 sierpnia 1944 roku, wybuchło Powstanie Warszawskie. W „Godzinie W”, czyli o godzinie 17, odezwą się dzwony, wzywające do owocnej pamięci o tych, którzy przed 71 laty krwi, zdrowia i życia nie szczędzili dla Polski i Polaków.
W najbliższą sobotę, Msza święta o godzinie 18:30 będzie ofiarowana Panu Bogu w intencji żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz mieszkańców Warszawy 1944 i mieszkańców Warszawy 2015. Zapraszam na wspólną modlitwę, aby Warszawa jako stolica Polski i jednocześnie Narodowe Sanktuarium Męczeństwa Narodu Polskiego była nadal „miastem nieujarzmionym”, wolnym od zła wszelkiego.

Pierwsza Sobota

Maryja z Sercem 2W sobotę, 1 sierpnia Msza święta o Niepokalanym Sercu NMP o godzinie 9:00. Po Mszy świętej zapraszam na nabożeństwo pierwszej soboty według Objawień Matki Bożej w Fatimie.

 

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

 

 

Wakacje

maki 1 - fot. Bożena WojtaszekPierwszy miesiąc wakacyjnego odpoczynku nieuchronnie zbliża się do końca. Wszystkim planującym wyjazdy przypominam o zachowaniu czujności, ostrożności i roztropności w czasie podróży i turystycznych wypraw. Jednocześnie na co dzień praktykujmy cnotę umiarkowania w jedzeniu i piciu, by czas wakacyjnego odpoczynku nie stał się okazją do utraty łaski Bożej, a tym samym godności ludzkiej, lecz czasem wzrostu w łaskach u Boga i ludzi.

Czytaj więcej »

1 sierpnia 2015 r. – sobota, Rok B

ś. Alfons

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

Pośród form modlitwy gorąco zalecanych przez św. Alfonsa na pierwszym miejscu jest nawiedzanie Najświętszego Sakramentu bądź, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, adoracja, krótka lub dłuższa, indywidualna lub wspólnotowa, Jezusa Eucharystycznego. «Spośród wszystkich praktyk pobożnych — pisze św. Alfons — adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z pewnością jest najmilsza Bogu i najpożyteczniejsza dla nas zaraz po sakramentach (…) Jak cudownie jest trwać z wiarą przed ołtarzem (…) i przedstawiać Mu własne potrzeby, jak przyjaciel przyjacielowi, z którym jest w zażyłości» (Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień miesiąca, Wstęp). Duchowość św. Alfonsa jest bowiem wybitnie chrystologiczna, skupiona na Chrystusie i Jego Ewangelii. Przedmiotem jego kazań często było rozważanie tajemnicy wcielenia i męki Pana. W tych bowiem wydarzeniach odkupienie zostaje ofiarowane wszystkim ludziom «w obfitości». Właśnie dlatego, że pobożność św. Alfonsa jest chrystologiczna, jest ona także głęboko maryjna. Był wielkim czcicielem Maryi i ukazał Jej rolę w dziejach zbawienia — jako współpracownicy w odkupieniu i Pośredniczki łaski, Matki, Orędowniczki i Królowej. Poza tym św. Alfons twierdzi, że nabożeństwo do Maryi będzie dla nas wielką pociechą w chwili śmierci. Był przekonany, że medytowanie nad naszym przeznaczeniem do wieczności, nad naszym powołaniem do uczestniczenia na zawsze w błogosławionej szczęśliwości Boga, jak również nad tragiczną możliwością potępienia pomaga żyć pogodnie i z zaangażowaniem i stawiać czoło śmierci, pokładając zawsze pełną ufność w dobroci Boga.

Św. Alfons Maria Liguori jest przykładem gorliwego pasterza, który zdobywał dusze, głosząc Ewangelię i udzielając sakramentów, a jego postępowanie cechowała delikatność, łagodność i dobroć, których źródłem była ścisła więź z Bogiem — nieskończoną Dobrocią. Z realizmem i optymizmem patrzył na zasoby dobra, którymi Pan obdarza każdego człowieka, uważał też, że aby kochać Boga i bliźniego, oprócz umysłu potrzebne są także uczucia i poruszenia serca.

Na zakończenie chciałbym przypomnieć, że omawiany przez nas święty kładzie nacisk na to, że każdy chrześcijanin może osiągnąć świętość: «Zakonnik jako zakonnik, wierny świecki jako świecki, kapłan jako kapłan, żonaty jako żonaty, kupiec jako kupiec, żołnierz jako żołnierz, i podobnie jest z każdym stanem» [Umiłowanie Jezusa Chrystusa. Dzieła ascetyczne] I, Roma 1933, s. 79). Benedykt XVI (Audiencja generalna 2011 fragm.)

____________________

EWANGELIA Mt 14, 1-12

Śmierć Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim».
Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: «Nie wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.
Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: «Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela». Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce.
Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Oto słowo Pańskie. Czytaj więcej »

31 lipca 2015 r. – piątek, Rok B

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

św. Ignacy Loyola 2Modlitwa Ignacego Loyoli

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę moją całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen.
_______________________
 EWANGELIA Mt 13, 54-58

Jezus nie przyjęty w Nazarecie

Czytaj więcej »

30 lipca 2015 r. – czwartek, Rok B

Przypowieść o sieci

EWANGELIA Mt 13, 47-53

Przypowieść o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do tłumów:
«Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w mo­rze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wy­łączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?»
Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

29 lipca 2015 r. – środa, Rok B

Jezus u Marty i Marii

Wspomnienie św. Marty 

EWANGELIA Łk 10, 38-42

Jezus w gościnie u Marty


__________________

«Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». Marta uważa, że ma prawo upomnieć Nauczyciela! Jezus natomiast z całym spokojem odpowiedział jej: «Marto, Marto — to powtórzenie jej imienia wskazuje na wielką czułość — martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba [mało albo] tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona»…

Ten fragment Ewangelii doskonale pasuje do czasu wakacji, ponieważ przypomina o tym, że człowiek owszem musi pracować, zajmować się codziennymi domowymi i zawodowymi sprawami, ale przede wszystkim potrzebuje Boga, który jest wewnętrznym światłem Miłości i Prawdy. Bez Miłości tracą wartość i nie dają radości nawet najważniejsze zajęcia. Bez głębokiego sensu cała nasza działalność sprowadza się do jałowego i chaotycznego aktywizmu. A kto nam zapewni Miłość i Prawdę, jeśli nie Jezus Chrystus? Uczmy się zatem, bracia, pomagać sobie nawzajem i współpracować, ale najpierw nauczmy się razem wybierać najlepszą cząstkę, która jest i pozostanie na zawsze naszym największym dobrem. Benedykt XVI – Anioł Pański 2010, fragm.)

Czytaj więcej »

28 lipca 2015 r. – wtorek, Rok B

przypowieść o chwaście

EWANGELIA Mt 13, 36-43

Wyjaśnienie przypowieści o chwaście

 _______________

Jezus porównuje Królestwo Niebieskie do nasienia na roli, aby pozwolić nam zrozumieć, że wewnątrz nas samych zasiane jest coś bardzo małego i ukrytego, co posiada również niepohamowaną moc witalną. Pomimo wszystkich przeszkód ziarno rozwinie się, a owoc dojrzeje. Owoc ten będzie dobry tylko wówczas, gdy gleba życia będzie uprawiana zgodnie z wolą Bożą. Z tej racji w przypowieści o dobrym ziarnie i chwaście Jezus mówi, że po zasiewie uczynionym przez gospodarza, „gdy ludzie spali”, zainterweniował „jego nieprzyjaciel”, który „nasiał chwastu”. A to oznacza, że powinniśmy być gotowi, aby strzec łaskę otrzymaną w dniu Chrztu, nieustannie wzmacniając wiarę w Pana, która nie pozwala, aby zło zapuściło korzenie. Benedykt XVI (Anioł Pański – fragm. 2011)

_______________

List przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ws. in vitro

Czytaj więcej »

26 lipca 2015 r. – Siedemnasta Niedziela zwykła, Rok B

Jezus i cud rozmnożenia chleba

EWANGELIA J 6, 1-15

Jezus rozmnaża chleb

_____________________

Cudowne rozmnożenie chleba, jakie miało miejsce w pobliżu Kafarnaum, w Ewangelii Janowej wydarzenie to wiąże się z mową wygłoszoną następnego dnia. Jezus podkreśla w niej, iż trzeba zdobywać pokarm, „który trwa na wieki”, poprzez wiarę „w Tego, którego Bóg posłał” (por. J 6, 27.29). Jezus mówi także, że to On jest prawdziwym chlebem, który „życie daje światu” (J 6, 33), więcej: który daje swoje ciało „za życie świata” (J 6, 51). Jest to wyraźna zapowiedź męki i zbawczej śmierci. Chrystus nawiązuje tu również i przygotowuje do Eucharystii, którą miał ustanowić w przeddzień swej męki jako sakrament – pokarm na życie wieczne (por. J 6, 52-58). Ewangelista notuje, iż wówczas „wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło”, nie mogąc przyjąć mowy, która wydała się im zbyt „twarda”. Zapytał więc Jezus Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?” Odpowiedział Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (por. J 6, 66-69). Tak więc wiara jest podstawową zasadą w stosunkach z Chrystusem, stanowi ona zarówno warunek dostąpienia cudu, jak i cel jego spełnienia. św. Jan Paweł II – (1987)

_____________________

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy dotyczącej procedury „in vitro”

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2

Wakacje to przerwa w zajęciach Akademii Królowej Polski. W czasie wakacyjnych podróży i odpoczynku czuwamy nad osobistym stylem naszego życia przez Sakrament Chrztu zjednoczonego z życiem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Kolejny krok wzrostu na drodze doskonałości uczniów Jezusa Chrystusa w Akademii Królowej Polski, która jest Mistrzynią Życia Duchowego rozpocznie się
w październiku.

___________________________

Sakrament Chrztu Świętego

Zajęcia Akademii Królowej Polski odbywać się będą zawsze w soboty. Początek zajęć o godzinie 8:50 wspólnie odmówionym Pacierzem. Następnie Msza św. z nauką o prawdziwym nabożeństwie NMP o godzinie 9:00. Po Mszy św., około godziny 10:00, zajęcia praktyczne z odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę. Przez udział w Akademii Królowej Polski pozwolimy, by Matka Najświętsza stała się naszą Mistrzynią w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

LIPIEC 2015

CZERWIEC 2015

MAJ 2015

 

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress