Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
___________________________________________

Okres Zwykły w ciągu roku

Oprócz okresów mających własny charakter w roku liturgicznym pozostaje 33 lub 34 tygodnie. W tym czasie obchodzi się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele. Więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 22 Niedziela Zwykła (31 sierpnia 2014 roku)

Wakacje 2014

Dniem dzisiejszym kończymy Wakacje AD 2014. Dziękujemy Bogu za czas relaksu, odpoczynku i zachwytu nad pięknem stworzonego przez Niego świata. Od dnia 1 września w służbie Bożej powracamy do zwykłego porządku sprawowania Mszy św., a tym samym w niedzielę do Mszy świętej o godzinie 13:30, w dni powszednie o godzinie 18:00.

Nowy Rok Szkolny

Ku radości dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny 2014/15. Wszystkim uczniom życzymy i modlimy się o to, by dzięki wysiłkowi nauczycieli i rodziców oraz przez własną pracowitość z każdym dniem wzrastali w łaskach i mądrości u Boga i u ludzi. Przypominam o konieczności rozpoczęcia nowego roku szkolnej pracy z błogosławieństwem Boga, który jest Mądrością. Msza święta na  rozpoczęcie roku szkolnego jutro, czyli 1 września o godzinie 08:00.

Modlitwa znicz 1za Zmarłych

W poniedziałek, 1 września, Msza święta o godzinie 18:00 ofiarowana zostanie Bogu w intencji wszystkich, których po imieniu w wypominkach polecamy Miłości Miłosiernej . Czytanie wypominek rozpocznie się o godzinie 17:00.

II Wojna Światowa

Przed 75 laty, w dniu 1 września 1939 roku, realizując pakt Ribbentrop-Mołotow, hitlerowskie Niemcy zaatakowały naszą Ojczyznę, rozpoczynając tym samym trwająca 6 lat II wojnę światową. W dniu 17 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki. Wojna pochłonęła miliony istnień ludzkich, a nade wszystko podzieliła kontynent europejski na dwa wrogie sobie systemy ideologiczne. Pamiętajmy szczególnie w tym miesiącu o zabitych i zaginionych w działaniach wojennych. Więcej »

1 września 2014 r. – poniedziałek, Rok A

sl7
Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy

Bronisława, spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem, urodziła się około roku 1200. W młodym wieku wstąpiła do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu zakonnym odznaczała się wielką gorliwością. Zmarła prawdopodobnie w roku 1259. Wszystkie żywoty Bronisławy akcentują jej wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. To właśnie rozważanie cierpienia i śmierci Chrystusa wzniosło ją na najwyższe szczyty kontemplacji. Podejmowała też rozmaite formy pokuty i umartwienia.

_______________________________

EWANGELIA Łk 4, 16-30

Jezus nie przyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza.
Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana». Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».
A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?».
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie”; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co się wydarzyło, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.
On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. Więcej »

31 sierpnia 2014 r. – Dwudziesta druga Niedziela zwykła, Rok A

Jezus i Piotr 1

EWANGELIA Mt 16, 21-27

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

_________________________________________

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Nie wystarczy być dobrym w oczach ludzi, ale trzeba być dobrym w oczach Bożych. Nie wystarczy czynić dobro, to co się ludziom podoba, ale czas najwyższy, abyśmy zaczęli czynić to, co się Bogu podoba. Dlatego niech nasze myśli, nasze słowa, nasze działania, każdy dzień będzie poprzedzony modlitwą o dary Ducha Świętego, abyśmy nieustannie żyli w blasku Światłości Bożej, Bożego Objawienia…

31 sierpnia 2014 – Msza św, suma – homilia ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

Więcej »

Pielgrzymowanie na Jasną Górę (5-14 sierpnia 2014 r.)

Maryja 1

 „Ostatnie słowa, ostatnie czyny…”  

Od ponad 300 lat, w sierpniu Warszawa wychodzi na pątniczy szlak, by pokutować za grzechy i prosić Matkę Jezusa o orędownictwo. Wyruszyliśmy z naszej Parafii na pielgrzymkę na Jasna Górę, aby Matka Najświętsza zachowała nas i świat cały: od powietrza, głodu, ognia i wojny”. Ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

 

1 dzień – 5 sierpnia 2014 – Kościół św. Anny, Górczewska, Babice Stare, Borzęcin, Zaborówek, Wiejca (nocleg) (38 km)

Więcej »

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress