Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
_____________________________________________________

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ – 5-14 SIERPNIA 2015 – GALERIA FOTO

5 VIII | 6 VIII | 7 VIII | 8 VIII | 9 VIII | 10 VIII | 11 VIII | 12 VIII | 13 VIII | 14 VIII

Ogłoszenia duszpasterskie – 21 Niedziela Zwykła (23 sierpnia 2015 r.)

Wakacje 2015

zachódRozpoczęliśmy ostatni tydzień wakacyjnego odpoczynku. W szkołach i rodzinach trwają przygotowania do nowego roku szkolnego. Niech ostanie dni Wakacji 2015 roku będą czasem mądrego i bezpiecznego odpoczynku pełnym refleksji nad obecnością w nas i pośród nas Boga, który jest Miłością.

Powstanie Warszawskie

Muzeum 1Warszawa, to miasto, o którym Ojciec święty Jan Paweł II mówił, że jest „Sanktuarium Męczeństwa Narodu Polskiego”. W czasie trwania obchodów kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zachęcam do nawiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego i innych miejsc związanych z Powstaniem, które było krzykiem do Boga i ludzi o miejsce dla Polski i Polaków wśród niepodległych państw i suwerennych narodów.

 

Matki Bożej Częstochowskiej

Maryja 1W środę, 26 sierpnia, przypada coroczna uroczystość Najświętszej Maryji Panny, Tej, „co Jasnej broni Częstochowy…”. Msza święta jak w dzień powszedni. Po Mszy świętej o godzinie 18:30 na parafialnym Krzyżu Misyjnym odsłonimy tablicę upamiętniającą Misje przed Nawiedzeniem NMP Jasnogórskiej prowadzone przez ojca Roberta Jasiulewicza oraz pobyt wśród nas Jasnogórskiej Matki Kościoła i Królowej Polski obecnej w Kopii Nawiedzenia.

Dobrodzieje Parafii

W najbliższy czwartek, 27 sierpnia, który jest czwartym czwartkiem miesiąca Msza święta o godzinie 18:30 ofiarowana będzie dobremu Bogu w intencji wszystkich Dobrodziejów naszej Parafii. Naszymi Dobrodziejami są wszyscy, którzy w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek czasie wyświadczyli i wyświadczają dobro uczniom i wyznawcom Jezusa Chrystusa tworzącym naszą Parafię.

Pielgrzymka na Jasną Górę

Zapraszamy na autokarową pielgrzymkę Zawierzenia Niepokalanemu Sercu NMP na Jasna Górę w dniu 5 września. Wyjazd z Warszawy o godzinie 8:00. Zapisy w zakrystii do przyszłej niedzieli włącznie. Szczegółowe informacje można uzyskać u pana Grzegorza Fedorczuka bezpośrednio pod numerem 606.905.531 lub pod adresem: g_fedorczuk@poczta.onet.pl

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2015 roku

28 sierpnia 2015 r. – piątek, Rok B

św. augustyn 3

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Ciebie, świadomie czy nieświadomie miłuje wszystko, co zdolne jest do miłości.

„Wydaje mi się, że należy przywieść ludzi do nadziei na znalezienie prawdy” (Listy, 1,1); tej prawdy, którą jest sam Chrystus, prawdziwy Bóg, do którego skierowana jest jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych modlitw z Wyznań (X, 27, 38): „Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna a tak nowa, późno Cię umiłowałem. W głębi duszy byłaś, a ja się po świecie błąkałem i tam szukałem Ciebie, bezładnie chwytając rzeczy piękne, które stworzyłaś. Ze mną byłaś, a ja nie byłem z Tobą. One mnie więziły z dala od Ciebie – rzeczy, które by nie istniały, gdyby w Tobie nie były. Zawołałaś, krzyknęłaś, rozdarłaś głuchotę moją. Zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica, rozświetliłaś ślepotę moją. Rozlałaś woń, odetchnąłem nią – i oto dyszę pragnieniem Ciebie. Skosztowałem – i oto głodny jestem i łaknę. Dotknęłaś mnie – i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim”. św. Augustyn

______________________

EWANGELIA Mt 25, 1-13

Przypowieść o dziesięciu pannach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny». Oto słowo Pańskie. Czytaj więcej »

27 sierpnia 2015 r. – czwartek, Rok B

św. Monika2

Wspomnienie św. Moniki

Monika urodziła się w Tagaście w Afryce, około roku 330, w rodzinie chrześcijańskiej. W bardzo młodym wieku wydano ją za mąż. Wiele trosk sprawił jej syn Augustyn. Przez długie lata ze łzami modliła się o jego nawrócenie. Bóg wysłuchał jej modlitw. Augustyn nawrócił się, przyjął chrzest i poświęcił się służbie Bożej. Monika zmarła w Ostii koło Rzymu w roku 387.

___________________

EWANGELIA Mt 24, 42-51

Wezwanie do czujności

 __________________

27 sierpnia 2015 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Czytaj więcej »

26 sierpnia 2015 r., Środa Rok B

Maryja 1Dzisiejsza uroczystość powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski – Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał on u św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. ten obchód na całą Polskę oraz zatwierdził nowy tekst Mszy świętej i brewiarza.

Nigdy zginąć nie może, kto Jej całkowicie zaufał…

O. Honorat tak pisze: „Wszystkie związki społeczne uświęcać Jej tytułem i opieką, każde zebranie zaczynać od Jej pozdrowienia, wezwania, a kończyć dziękczynieniem i poleceniem Jej opiece wszystkich postanowień. «Zdrowaś Maryja» nie powinno nigdy niknąć na ustach naszych, a przynajmniej w sercach naszych. Wszyscy powinni być przejęci tą myślą, że całą nadzieję w Niej pokładamy i od Niej oczekujemy cudownej pomocy. O, gdybyśmy mogli cały nasz naród obrócić w Stowarzyszenie Mariańskie, które by jednozgodnie wołało ciągle o ratunek jedynej Matki i Królowej naszej, bylibyśmy spokojni o naszą przyszłość, bo nigdy zginąć nie może, kto Jej całkowicie zaufał”.

________________________

EWANGELIA J 2, 1-11

Wesele w Kanie Galilejskiej

_________________________

26 sierpnia 2015 – Msza św, – homilia ks. Dariusz Kowalski

_________________________

Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi i Odsłonięcie na parafialnym Krzyżu Misyjnym tablicy upamiętniającej Misje przed Nawiedzeniem NMP Jasnogórskiej

_________________________

IMG_2952 - 2Odsłonięcie na parafialnym Krzyżu Misyjnym tablicy upamiętniającej Misje przed Nawiedzeniem NMP Jasnogórskiej prowadzone przez ojca Roberta Jasiulewicza oraz pobyt wśród nas Jasnogórskiej Matki Kościoła i Królowej Polski obecnej w Kopii Nawiedzenia.FOTO

 

Czytaj więcej »

25 sierpnia 2015 r. – wtorek, Rok B

Jezus i-farisei-

EWANGELIA Mt 23, 23-26

Biada obłudnikom

 

Czytaj więcej »

24 sierpnia 2015 r. – poniedziałek, Rok B

św. Bartłomiej

Święto św. Bartłomieja, Apostoła

Apostoł Bartłomiej, nazywany także Natanaelem, urodził się w Kanie. Apostoł Filip przyprowadził go do Jezusa, który zaliczył Bartłomieja do grona Apostołów. Według tradycji głosił on Ewangelię w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską.

EWANGELIA J 1, 45-51

Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu

_____________________

24 sierpnia 2015 – Msza św, – homilia ks. Dariusz Kowalski

Aby być szczęśliwym…

Czytaj więcej »

23 sierpnia 2015 r. – Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła, Rok B

Jezus w synagodze 3

EWANGELIA J 6, 54. 60-69

Słowa życia wiecznego

 
 

_______________

monstrancja 6On tu jest!…

Od kilku niedziel wsłuchujemy się w Chrystusową katechezę na temat Eucharystii, Sakramentu Jego Ciała i Najświętszej Krwi. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew nie umrze na wieki. Chlebem, który z Nieba zstępuje jest Moje Ciało za życie świata… Święty Jan Maria Vianney w swoich kazaniach bardzo często zwykł powtarzać nawet kilkadziesiąt razy, a czasem jego kazanie składało się tylko z jednego zdania: ON tu jest! wskazując palcem na tabernakulum…

Gdyby katolicy wierzyli, że w tabernakulum pod postacią Chleba jest rzeczywiście Jezus Chrystus to nie przechodziliby koło niego obojętnie… Gdybyśmy wierzyli w to, co Jezus Chrystus do nas mówi…

23 sierpnia 2015 – Msza św, suma.- homilia ks. Dariusz Kowalski

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2

Wakacje to przerwa w zajęciach Akademii Królowej Polski. W czasie wakacyjnych podróży i odpoczynku czuwamy nad osobistym stylem naszego życia przez Sakrament Chrztu zjednoczonego z życiem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Kolejny krok wzrostu na drodze doskonałości uczniów Jezusa Chrystusa w Akademii Królowej Polski, która jest Mistrzynią Życia Duchowego rozpocznie się
w październiku.

___________________________

Sakrament Chrztu Świętego

Zajęcia Akademii Królowej Polski odbywać się będą zawsze w soboty. Początek zajęć o godzinie 8:50 wspólnie odmówionym Pacierzem. Następnie Msza św. z nauką o prawdziwym nabożeństwie NMP o godzinie 9:00. Po Mszy św., około godziny 10:00, zajęcia praktyczne z odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę. Przez udział w Akademii Królowej Polski pozwolimy, by Matka Najświętsza stała się naszą Mistrzynią w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

LIPIEC 2015

CZERWIEC 2015

MAJ 2015

 

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress