Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
___________________________________________

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Maryja Jasnogórska

50 DNI
_________________________________________________

Rekolekcje Wielkopostne – 18 – 21 lutego 2015 roku  (AUDIO)   

ks. bp Socha 11

 

  Rekolekcje prowadził ks. biskup Paweł SOCHA

  Rekolekcje - ks. biskup Paweł Socha – (video)

  21 luty 2015 – Zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych – FOTO

  Podziękowanie na zakończenie rekolekcji – ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 6. Niedziela Wielkiego Postu – Palmowa (29 marca 2015 roku)

Wielki Post

Scenes from the Life of Christ: 10. Entry into JerusalemNiedziela Palmowa jest pierwszym dniem ostatniego tygodnia tegorocznego Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, czas w którym obnażona zostanie wielka nieprawość człowieka, który w swej grzeszności, dla realizacji swego planu na życie, nie cofnie się przed odrzuceniem Boga; Wielki Tydzień to jednocześnie czas, w którym doświadczymy wielkiej miłości Boga, który swego Syna dał, aby każdy kto Mu uwierzy nie zginął, ale miał życie. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godzinie 17:15. Wielki Tydzień to czas szczególnie intensywnej adoracji Męki i Śmierci Pana Jezusa uobecnianej w Liturgii Kościoła, gdzie Jezus Chrystus tu i teraz, dziś składa siebie Ojcu w ofierze za nas i dla naszego zbawienia.

NIEDZIELA PALMOWA – 29 MARCA 2015 (12.00) – foto

Ostatnie Dni

konfesjonał2Wielki Post ma nas przygotować do godnego, a nie świętokradczego, świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Do naszej dyspozycji pozostało ostatnie trzy dni Wielkiego Postu 2015. Ostatnie trzy dni na czyny wielkopostne – modlitwę, post i jałmużnę. Proszę wszystkich o odzyskanie stanu Łaski Uświęcającej oraz komunii z Bogiem i Kościołem przez sakramentalną spowiedź. Stan Łaski jest konieczny  do prawdziwego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Świętowanie w stanie trwania w grzechu jest fałszywym świętowaniem, a nawet „świętowaniem” fałszu. Spowiedź w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę od godziny 17:00 do 20:00.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Odprawa liturgiczna dla wszystkich posługujących przy Ołtarzu podczas Triduum Paschalnego we wtorek, 31 marca, o godzinie 19:00. Czytaj więcej »

31 marca 2015 r. – wtorek, Rok B

judasabandona

Wielki Wtorek

EWANGELIA J 13, 21-33. 36-38

Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swymi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.
Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: «Panie, kto to jest?»
Jezus odpowiedział: «To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan.
Jezus zaś rzekł do niego: «Co chcesz czynić, czyń prędzej». Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.
Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie».
Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?»
Odpowiedział mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz».
Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? życie moje oddam za Ciebie».
Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz». Oto słowo Pańskie. Czytaj więcej »

30 marca 2015 r. – poniedziałek, Rok B

luca-giordano-fusswaschung-der-maria-magdalena

Wielki Poniedziałek

EWANGELIA J 12, 1-11

Namaszczenie w Betanii
____________________

 30 marca 2015 – WIELKI PONIEDZIAŁEK – homilia ks. Dariusz Kowalski
Tylko kilka dni pozostało, poniedziałek, wtorek, środa, które mają nas przygotować do tego, abyśmy nadawali się do świętowania TRIDUUM PASCHALNEGO, żeby być uczestnikiem nie biernym, ale czynnym, świętych 3 dni paschalnych, których doświadczymy i to na sobie doświadczymy, wówczas, kiedy będziemy tworzyć Komunię z Synem Bożym, Jezusem Chrystusem…

Czytaj więcej »

29 marca 2015 r. – 6 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B

niedziela_palmowa3

Niedziela Palmowa

EWANGELIA Mk 11, 1-10

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”».
Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.
Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali:
«Hosanna.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.
Hosanna na wysokościach». Oto słowo Pańskie. Czytaj więcej »

SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI

DSC06875 - m

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski obecna w Obrazie Jasnogórskim od 15 czerwca br. nawiedza poszczególne Parafie naszej Archidiecezji. W naszej Parafii Jasnogórską Królową Polski podejmować będziemy w dnia 19/20 maja przyszłego roku. Wzorując się na Prymasie Tysiąclecia, Stefanie kardynale Wyszyńskim pragniemy to czynić m.in. przez „Soboty Królowej Polski”.

13 WRZEŚNIA 2014  zainaugurowaliśmy „Soboty Królowej Polski”.  W ramach „Sobót Królowej Polski” wspólnie, jako Parafia, w każdą sobotę spotykać się będziemy na Mszy świętej sprawowanej według formularza o Królowej Polski. Nabożeństwo Maryjne po Mszy św. w trakcie którego będziemy się modlić Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego. Zachęcamy także do wspólnej modlitwy w rodzinach tekstem Ślubów Jasnogórskich codziennie o godzinie 21:00.

_____________________________

SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI – MARZEC 2015

7 MIESIĄC NOWENNY

Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

28 marca 2015 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

14 marca 2015 – Msza św. (SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI) homilia ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

„Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi…”

Już bardzo niewiele czasu nam zostało do Wielkich Godów w naszej Parafii, do podjęcia Najświętszej Maryi Panny, Matki Jezusowej… W naszych progach będzie gościć Ta, na którą uwagę zwrócił, sam Bóg w Trójcy Święty Jedyny… To właśnie Ona będzie naszym najważniejszym Gościem w tym roku. Dlatego tak bardzo intensywnie przygotowujemy się do tych Nawiedzin, do tych 24 godzin obecności Jej pośród nas. Naszym pragnieniem jest to, żeby Jej obecność w naszym życiu nie była zaledwie 24 godzinna, ale żeby Jej obraz, fizycznie odchodząc z naszej Parafii, jednocześnie spowodował nadprzyrodzony skutek i w nas wszystkich i w każdym z osobna, żeby Jej Oblicze pozostało w każdym z nas, żeby Jej sposób miłowania Jezusa Chrystusa pozostał z każdym z nas, żeby Jej umiejętność odpowiadania Bogu na Jego wypowiedzi, na Jego słowo, był również udziałem każdego z nas. To znaczy, żebyśmy od 19, a najpóźniej od 20 maja tego roku, potrafili kochać Jezusa, Sercem Maryi. To niby takie proste, a jednocześnie okazuje się być czymś nie tyle skomplikowanym, co bardzo trudnym, tak na każdy dzień. Dlatego właśnie nasze przygotowanie i nasze sięganie po tekst wyjątkowy, jakim są Jasnogórskie Śluby Narodu…

Czytaj więcej »

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress