Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
___________________________________________

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Maryja Jasnogórska

73 DNI
_________________________________________________

Rekolekcje Wielkopostne – 18 – 21 lutego 2015 roku  (AUDIO)   

ks. bp Socha 11

 

  Rekolekcje prowadził ks. biskup Paweł SOCHA

  21 luty 2015 – Zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych – FOTO

  Podziękowanie na zakończenie rekolekcji – ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 2. Niedziela Wielkiego Postu (01 marca 2015 r.)

Wielki Post

Jezus pokrzepia 1Wielki Post to czas adoracji Jezusa Chrystusa Cierpiącego, umęczonego naszą nieprawością i brakiem miłości wobec Boga i stworzonego przez Niego człowieka. Niech ten Wielki Post będzie naznaczony naszą stałą i trwałą obecnością na drodze pokuty, przede wszystkim tej sakramentalnej. W szczerej spowiedzi wyznawajmy Bogu i Kościołowi nasze grzechy, a Bóg, który jest sprawiedliwy i miłosierny odpuści je nam. W ten sposób umocnieni Łaską Bożą będziemy zdolni do wytrwałej i owocnej pracy nad sobą. W każdy wielkopostny piątek nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00 rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Również od godziny 15:00 do 21:00 jest okazja do odrodzenia się w łasce uświęcającej przez Sakrament Pokuty.

Nabożeństwa Pasyjne

Jezus niosący krzyżPrzejawem Bożego Miłosierdzia są odpusty ustanawiane przez Kościół. Za rozważanie Męki Pańskiej w Nabożeństwach Pasyjnych możemy uzyskać odpust zupełny. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godzinie 17:15. Nabożeństwo Gorzkich Żali ofiarujemy Bogu z prośbą, by zachował świat od „głodu, ognia i wojny”. Droga Krzyżowa w piątki o godzinie: 17:00 i 20:00. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej okazja do złożenia wielkopostnej jałmużny. Jałmużna z najbliższego piątku będzie przeznaczona na podopiecznych naszej parafialnej CARITAS.
W Kaplicy Miłosierdzia Bożego wystawiony znajduje się „Kosz Miłosierdzia” na produkty spożywcze dla ubogich żyjących w naszej Parafii.

Gorzkie Żale – 1 marzec 2015 (część 2)

Liturgiczna Służba Ołtarza

Wszystkich mężczyzn, gotowych zaangażować się w godne przygotowanie Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego, gotowych czytać i służyć samemu Bogu przy ołtarzu, zapraszamy na spotkanie w sobotę, 7 marca o godzinie 16:00. Czytaj więcej »

7 marca 2015 r. – sobota, Rok B

Syn marnotrawny - Murillo

EWANGELIA Łk 15, 1-3. 11-32

Przypowieść o synu marnotrawnym

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników”. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.
Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”». Czytaj więcej »

6 marca 2015 r. -piątek, Rok B

przypowięść o pracownikach w winnicy

EWANGELIA Mt 21, 33-43. 45-46

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

 

6 marca 2015 – Msza św. (9.00) – homilia ks. Dariusz Kowalski

Każdy 1 Piątek miesiąca… powinien to być w naszym prywatnym kalendarzu  dzień wielkiej uroczystości, dlatego, że poprzez przyjmowanie Pana Jezusa w Komunii św. wynagradzającej, praktykujemy najczystszą postać miłości wobec Boga i bliźniego…

Czytaj więcej »

1 marca 2015 r. – 2 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B,

Przemienienie Pańskie

 EWANGELIA Mk 9, 2-10

Przemienienie Pańskie

 

1 marca 2015 – Msza św., suma – homilia ks. Tomasz Wicherek

Nie staraj się nalegać, jak byś mógł się stać dzisiaj tym, kim czas uczyni cię jutro…

Czytaj więcej »

SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI

DSC06875 - m

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski obecna w Obrazie Jasnogórskim od 15 czerwca br. nawiedza poszczególne Parafie naszej Archidiecezji. W naszej Parafii Jasnogórską Królową Polski podejmować będziemy w dnia 19/20 maja przyszłego roku. Wzorując się na Prymasie Tysiąclecia, Stefanie kardynale Wyszyńskim pragniemy to czynić m.in. przez „Soboty Królowej Polski”.

13 WRZEŚNIA 2014  zainaugurowaliśmy „Soboty Królowej Polski”.  W ramach „Sobót Królowej Polski” wspólnie, jako Parafia, w każdą sobotę spotykać się będziemy na Mszy świętej sprawowanej według formularza o Królowej Polski. Nabożeństwo Maryjne po Mszy św. w trakcie którego będziemy się modlić Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego. Zachęcamy także do wspólnej modlitwy w rodzinach tekstem Ślubów Jasnogórskich codziennie o godzinie 21:00.

_____________________________

SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI – LUTY 2015

6 MIESIĄC NOWENNY

Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.
Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

28 luty 2015 – Msza św. (SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI) – słowo wstępne ks. Dariusz Kowalski

„Oto ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”…

Nauczyliśmy się od Niej tego przedziwnego i nadprzyrodzonego posłuszeństwa wobec Boga w Trójcy Świętej. Dlatego z głębokim przekonaniem, z nadzieją, z miłością, każdego dnia ośmielamy się mówić do Ojca w Niebie: Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Stajemy zatem przy Jezusie Chrystusie, Synu Maryi, stajemy przy Jezusie Chrystusie, Jedynym Synu Boga Ojca, aby prosić Go to. by nas ofiarował Ojcu w Niebie, by ofiarował każdego z nas,  by ofiarował w sobie całą naszą Ojczyznę, abyśmy trwając w miłości Boga, w Miłości która stała się dla nas i dla naszego zbawienia Ciałem. Byśmy dochowując wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego Pasterzom potrafili współdziałając z Bogiem zrobić wszystko, aby nasza Ojczyzna doczesna była wolna od nienawiści, przemocy i wyzysku, abyśmy potrafili współdziałając z Bogiem zrobić wszystko, by mieć siłę, aby dzielić się plonami ziemi i owocami naszej pracy, tak skutecznie, aby w naszym Ojczystym Domu, nie było głodnych, bezdomnych i płaczących…

28 luty 2015 – Msza św. (SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI) – homilia ks. Łukasz Kadziński

Przyrzekamy dzielić się owocami swojej pracy…

Możemy powiedzieć, że dzisiaj jest tak ciężko, że nie mamy się czym dzielić…

Gdzie jest w naszym życiu obecny drugi człowiek? Po co jest nam potrzebny drugi człowiek?…

_________________________________________

14 lutego 2015 – Msza św. (Soboty Królowej Polski) – homilia ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

Przyrzekamy kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym…

Matka Jezusa Chrystusa, Jasnogórska Królowa Polski wykonuje posługę misyjną w stosunku do naszej Parafii. Przychodzi tu z jednego powodu, że Jej umiłowany Syna, a nasz Pan i Zbawiciel, zamierza przyjść tu do nas, na ulicę Gwiaździstą.
Bogu dzięki, że na trasie odpowiedzialności Najświętszej Maryi Panny, za nasze zbawienie, za twoje i moje zbawienie, znajduje się również nasza Parafia. Dlaczego? Jeszcze raz powtórzę, bo to jest zwiastun nie tylko nadchodzącej wiosny, ale jest to zwiastun naszego ZMARTWYCH-POWSTANIA. Jest to zwiastun powstania z martwoty naszej Parafii.
Autentycznie żywię w sobie głębokie pragnienie, że Pan Jezus stanie na skrzyżowaniu naszych ulic, że stanie przed naszymi, bardzo licznymi w ludzi domami i zawoła jak do swego przyjaciela, nie do wroga: Łazarzu dnia dzisiejszego wyjdź z grobu swojej intelektualnej ciasnoty, wyjdź z grobu swojego pojmowania miłości, wyjdź z grobu swoich przyzwyczajeń…
Dlatego warto jeszcze raz, więcej niż z nabożeństwem, sięgnąć i sięgać po Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego…

_______________________

5 MIESIĄC NOWENNY

4 MIESIĄC NOWENNY

3 MIESIĄC NOWENNY

2 MIESIĄC NOWENNY

1 MIESIĄC NOWENNY

_______________________ Czytaj więcej »

ks. prof. Tadeusz Guz

http://www.pch24.pl/tv,synodalny-zakret,32613

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress