Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nad nami!
___________________________________________

Porządek Mszy świętej w wakacje do 31 sierpnia 2014 włącznie:
w niedzielę: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00 i 20:00;
w dni powszednie: 7:00, 9:00 i 19:00.
___________________________________________

Okres Zwykły w ciągu roku

Oprócz okresów mających własny charakter w roku liturgicznym pozostaje 33 lub 34 tygodnie. W tym czasie obchodzi się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele. Więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 16 Niedziela Zwykła (20 lipca 2014 roku)

Modlitwa za Dobrodziejów

W czwartek, 24 lipca, Msza święta o godzinie 19:00 będzie ofiarowana Bogu w intencji wszystkich Dobrodziejów naszej Parafii.

św. krzysztof 2

Patron Kierowców

W piątek, 25 lipca zapraszam wszystkich właścicieli jakichkolwiek pojazdów na wspólną modlitwę do świętego Krzysztofa, który jest patronem kierowców. Błogosławieństwo pojazdów po Mszy świętej o godzinie 9:00 i 19:00.

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

W dniu 5 sierpnia br., Mszą świętą o godzinie 05:30 sprawowaną w kościele akademickim św. Anny rozpocznie się Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Zapraszamy do udziału w pieszym pielgrzymowaniu na Jasna Górę w tej pielgrzymce w grupie srebrnej. Zapisy na Warszawską Akademicką Pielgrzymkę Metropolitalną rozpoczną się w krużgankach kościoła św. Anny w Warszawie od 01 sierpnia br.

Profesor Chazan

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami prześladowania profesora Bogdana Chazana, lekarza ginekologa i dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, konsekwentnie broniącego życia dziecka chorego, oczekującego na narodzenie. Znów jesteśmy postawieni w konieczności stanięcia w obronie ludzkiego życia oraz poparcia osób chroniących osoby chore. Przedstawiciele naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Małej Kaplicy zbierają podpisy przeciw odwołaniu profesora Bogdana Chazana z urzędu dyrektora Szpitala Świętej Rodziny oraz pod apelem skierowanym do Ministra Zdrowia o zaprzestanie medialnego i administracyjnego nękania profesora Chazana.

Warszawa, dnia 20 lipca 2014 roku

24 lipca 2014 r. – czwartek, Rok A

sw.kinga

Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

Gdy dziś pytamy, jak uczyć się świętości i jak ją realizować, św. Kinga zdaje się odpowiadać: trzeba troszczyć się o sprawy Pana na tym świecie. Ona daje świadectwo, że wypełnianie tego zadania polega na nieustannym staraniu o zachowanie harmonii pomiędzy wyznawaną wiarą a własnym życiem. Dzisiejszy świat potrzebuje świętości chrześcijan, którzy w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i zawodowego podejmują swoje codzienne obowiązki; którzy pragnąc spełniać wolę Stwórcy i na co dzień służyć ludziom, dają odpowiedź na Jego przedwieczną miłość…

„Święci nie przemijają”.
Święci wołają o świętość.
Św. Kingo, pani tej ziemi,
uproś nam łaskę świętości!

św. Jan Paweł (1999)

_______________________________________

EWANGELIA

Mt 13, 10-17 Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: «Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?»
On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
„Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli». Więcej »

20 lipca 2014 r. – Szesnasta Niedziela zwykła, Rok A

chwast i pszenica

EWANGELIA Mt 13, 24-43 (krótsza perykopa Mt 13, 24-30)

Przypowieść o chwaście wśród zboża

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?”. Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”. A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

20 lipca 2014 r. – Msza św., suma – homilia ks. proboszcz Dariusz Kowalski

Koniec krótszej perykopy.
__________________________________ Więcej »

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress