SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI – WRZESIEŃ 2014

 

KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.
Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.
Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

 

Królowo Polski – przyrzekamy!

27 września 2014 – Msza św. (SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI) – homilia ks. Łukasz Kadziński

Dzisiaj jest nasze trzecie spotkanie w ramach przygotowania do nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Obrazu Nawiedzenia. To jest także taka nasza duchowa droga, być w soboty, o które przed laty prosił Prymas Stefan Wyszyński, aby soboty były Sobotami Królowej Polski, aby były czasem bardzo szczególnego spotkania człowieka wierzącego z jego Matką, ale także Polaka z Jego Królową, z Tą, która jest najlepszą naszą Pośredniczką, która jest naszą najpewniejszą drogą do Boga…

______________________________

14 września 2014 – Śluby Jasnogórskie – historia i wskazania ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

Czuję się za Was odpowiedzialny…

______________________________

13 września 2014 – Msza Święta sprawowana według formularza o Królowej Polski – homilia ks. Proboszcz Dariusz Kowalski.

______________________________

13 września 2014 – „Soboty Królowej Polski” – Nabożeństwie Maryjne – Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

Galeria – foto

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.