Ogłoszenia duszpasterskie – 1. Niedziela Wielkiego Postu (09 marca 2014 roku)

  Wielki Post

Jezus w koronieObrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu.
Przez podjęte czyny pokutne – modlitwę, post i jałmużnę, pragniemy czynić zadość Bogu i ludziom za popełnione grzechy oraz wzrastać w doskonałości powołania chrześcijańskiego. Dla odzyskiwania władzy nad sobą zachęcamy na czas Wielkiego Postu do abstynencji od wszelkiego rodzaju używek. Wysłuchaliśmy już rekolekcji wielkopostnych. Teraz umocnieni Słowem Bożym i darem Łaski Uświęcającej pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości, pozwalając Bogu, aby nas uświęcał swoją obecnością.

Katechezy Przedsakramentalne

W najbliższą sobotę katechezy przedsakramentalne: do Bierzmowania o godzinie 10:00; do Sakramentów Eucharystii i Pokuty o godzinie 11:00.

Warsztaty Muzyczne

W dniu 29 marca odbędą się w naszej Parafii Warsztaty Muzyczne. Zajęcia trwać będą w godzinach 10:00 – 18:00. Zapisy do 16 marca włącznie.

Pasja w Ołtarzewie

W dniu 22 marca udamy się do Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów na Mękę Pańską. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się
w zakrystii lub kancelarii do 16 marca włącznie.

2.    Nabożeństwa Pasyjne

Wielki Post to również nabożeństwa pasyjne, za udział w których możemy uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu warunków zwykłych.  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godzinie 17:00. Nabożeństwo Gorzkich Żali ofiarujemy Bogu z prośbą, by zachował świat od „głodu, ognia i wojny”. Wspólne rozważanie Drogi Krzyżowej w piątki o godzinie: 17:00 i 20:00.  W czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej będziemy mieli okazję do złożenia wielkopostnej jałmużny. Jałmużna z najbliższego piątku będzie przeznaczona na podopiecznych Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Również na czas Wielkiego Postu w Kaplicy Miłosierdzia Bożego wystawiony będzie „Kosz Miłości”, w którym składać należy produkty spożywcze dla ubogich żyjących w naszej Parafii, a będących pod opieką naszej parafialnej CARITAS.

3.    Eucharystia i Pokuta

W piątki Wielkiego Postu o godzinie 15:00 nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź. Pamiętajmy,
że pojednanie z ludźmi jest uwarunkowanie odzyskaniem jedności z Bogiem. Nie można być prawdziwym przyjacielem człowieka, będąc wrogiem Boga.

4.    Wielkopostne Nauki Stanowe

W Wielkim Poście w każdą sobotę po Mszy świętej o godzinie 19:00 zapraszamy na nauki stanowe.  W najbliższą sobotą nauka dla mężczyzn, którą poprowadzi ks. Łukasz.

5.    Wolontariat

Pragniemy, aby trwałym owocem tegorocznego Wielkiego Postu był „Wolontariat im. św. brata Alberta” żyjący i działający w naszej Parafii. Wszystkich zainteresowanych
– czym jest wolontariat, jak i po co działa oraz dlaczego jest potrzebny? – zapraszam na spotkanie w najbliższy wtorek po Mszy świętej o godzinie 19:00.

6.    Schola i Chór

W poniedziałek próba Scholi o godzinie 16:30. Próba Chóru po Mszy świętej o godzinie 19:00.

7.    Dobry Film

W czwartek, 13 marca zapraszamy na film o św. Tomaszu Beckecie, biskupie i męczenniku z XII wieku, który został zabity, dlatego że bronił niezależności Kościoła przed władzą króla. Film został nagrodzony wieloma nagrodami. Spotkanie z „Dobrym Filmem” rozpocznie się o godzinie 19:00 w Małej Kaplicy.

8.    Katechezy Przedsakramentalne

W najbliższą sobotę katechezy przedsakramentalne: do Bierzmowania o godzinie 10:00; do Sakramentów Eucharystii i Pokuty o godzinie 11:00.

9.    Warsztaty Muzyczne

W dniu 29 marca odbędą się w naszej Parafii Warsztaty Muzyczne. Zajęcia trwać będą w godzinach 10:00 – 18:00. Zapisy do 16 marca włącznie.

10. Pasja w Ołtarzewie

W dniu 22 marca udamy się do Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów na Mękę Pańską. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się
w zakrystii lub kancelarii do 16 marca włącznie.

11. Pielgrzymka do Rzymu

W następną niedzielę osoby wyjeżdżające na Pielgrzymkę do Rzymu mogą odebrać w zakrystii szczegółowy plan pielgrzymki.

Warszawa, dnia 09 marca 2014 roku

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.