Kalendarium1983-2005

30 XII 1983 r. – Prośba Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (nr 9769/GB/83) do Wydziału Architektury, Urbanistyki i Ochrony Środowiska o wyznaczenie lokalizacji pod budowę kościoła i budynku administracyjno-katechetycznego w osiedlu Marymont-Podleśna.
14 VI 1985 r. – Pismo z Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do Ks. Henryka Michalaka z poleceniem tworzenia ośrodka duszpasterskiego i budowę kościoła na terenie osiedla RUDA – Marymont Dolny na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie w dekanacie Warszawa-Bielany.
29 VI 1985 r. – Pierwsza Msza św. w wynajętym mieszkaniu.
17 XI 1985 r. – Msza Święta w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gdańskiej w intencji nowopowstającej parafii. Mszę św. sprawuje Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk.
28 II 1986 r. – Powstaje pierwsze koło Żywego Różańca – patron św. Józef.
26 IV 1986 r. – Postawienie Krzyża brzozowego na terenie przewidzianym pod budowę kościoła. foto
27 IV 1986 r. – Pierwsza Msza Święta pod Krzyżem o godzinie 18.00. foto
24 V1986 r. – Pierwsza Pielgrzymka do Częstochowy. foto
17 VI 1986 r. – Pierwszy Odpust Parafialny pod Krzyżem – Uroczystość bł. Alberta Chmielowskiego.
7 na 8 VII 1986 r. – Akcja zniszczenia przez „nieznanych sprawców” Krzyża postawionego 26 IV 1986 r. oraz ogrodzenie terenu pod budowę kościoła.
13 VII 1986 r. – Msza Święta o godzinie 18.00 sprawowana przez Ks. Biskupa Jerzego Modzelewskiego. foto
8 IX 1986 r. – Rozpoczęcie katechizacji. foto
16 XII 1986 r. – Ponowne zezwolenie na budowę kościoła.
17 IV 1987 r. – Podpisanie dokumentu „Wskazania lokalizacyjne”.
24 XII 1986 r. – Pasterka pod Krzyżem.
12 IV 1987 r. – Niedziela Palmowa. Wizyta ks. kanclerza Zdzisława Króla.
16 IV 1987 r. – Pierwsza Komunia św. pod Krzyżem.
17 IV 1987 r. – Parafia otrzymuje dokument Wskazania Lokalizacyjne.
17 IV 1987 r. – Wielki Piątek.
18 IV 1987 r. – Wielka Sobota.
19 IV 1987 r. – Wielkanoc pod Krzyżem. foto
1 V 1987 r. – Rozebranie płotu odgradzającego teren pod budowę kościoła.
VI 1987 r. – Rozpoczęcie budowy Małej Kaplicy.
10 VI 1987 r. – Władza Archidiecezjalna mianowała wikariuszami ks. Zbigniewa Kapłańskiego i ks. Marka Doszko.
8 VI 1987 r. – Poświęcenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II, w bazylice archikatedralnej św. Jana w Warszawie, kamienia węgielnego pod wznoszony kościół Błogosławionych Powstańców Polskich w Warszawie na Marymoncie.
20 IX 1987 r. – Poświęcenie przez Ks. Biskupa Władysława Miziołka kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej (Małej Kaplicy) i salek katechetycznych.
24 XII 1987 r. – Pasterka w nowej kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.
14 II 1988 r. – Wizyta Księdza Kardynała Józefa Glempa.
15 VI 1988 r. – Została erygowana parafia pod wezwaniem Błogosławionych Powstańców Polskich.
XII 1988 r. – Władze administracyjne zatwierdziły ks. Henryka Michalaka na proboszcza.
21 XI 1989 r. – Ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski poświęcił kaplicę i kielich oraz udzielił sakramentu bierzmowania.
7 X 1993 r. – Rozpoczęcie budowy Domu Parafialnego.
2 VI 1994 r. – Boże Ciało
IX 1994 r. – Sakrament Bierzmowania w naszej parafii – Ks. biskup Piotr Jarecki
20 XI 1995 r. – Uroczystość św. Rafała Kalinowskiego, – poświęcenie Figury Matki Bożej Fatimskiej, – wmurowanie przez Księdza Prymasa Józefa Glempa, kamienia węgielnego w Dom Parafialny im. Ojca Świętego Jana Pawła II
11 III 1996 r. – Wizytacja kanoniczna – Ks. bp Jarecki foto
VI 1996 r. – Boże Ciało
18 VI 1996 r. – Sakrament Bierzmowania, którego udzielił Ksiądz biskup Piotr Jarecki
8 XII 1996 r. – Msza św., którą odprawił Ksiądz Prymas Józef Glemp w związku z przekazaniem Biblii do szkół bielańskich, w których powstały Kręgi Biblijne
29 V 1997 r. – Boże Ciało
20 XI 1997 r. – Uroczystość odpustowa św. O. Rafała Kalinowskiego – Ksiądz Prymas Józef Glemp
22 V 1998 r. – II olimpiada Biblijna na Bielanach – Ksiądz Prymas Józef Glemp
11 X 1998 r. – Misje 2000
12 X 1998 r. – Nawiedzenie naszej parafii przez Obraz Jezusa Miłosiernego – Ks. biskup Piotr Jarecki foto
27 III 1999 r. – Poświęcenie placu pod budowę kościoła – Ksiądz Prymas Józef Glemp
26 IX 1999 r. – Rowerowe pielgrzymowanie z Księdzem Prymasem Józefem Glempem
VIII 2000 r. – XV Światowy Dzień Młodzieży – Ks. Paweł Bijak
15 X 2000 r. – festyn parafialny z okazji 200. numeru gazety Pod Krzyżem
27 V 2001 r. – Msza prymicyjna Księdza Piotra Burgońskiego
1 IV 2001 r. – Wizytacja kanoniczna Księdza Prymasa Józefa Glempa
23 IX 2001 r. – Festyn w naszej parafii – cel: zbiórka darów dla powodzian
31 III 2002 r. – 10 lat wydawania gazety „Pod Krzyżem”.
26 IV 2002 r.
1 . Msza św. dziękczynna w 16. rocznicę postawienia pierwszego krzyża.
2. Zgoda na postawienie figury Pana Jezusa Miłosiernego na osiedlu Potok.
3. Pierwsze zwiedzanie Dolnego Kościoła.
30 V 2002 r.– Boże Ciało
IV 2003 – Boże Ciało
21 V 2003 r. – odszedł do Pana Ksiądz Robert Kosowski, powołany z naszej wspólnoty parafialnej
16 XI 2003 r. – 250 numer gazety Pod Krzyżem
10 VI 2005 r. – Zwolnienie z obowiązków proboszcza parafii św. Rafała i Br. Alberta w Warszawie, księdza kanonika Henryka Michalaka.