Misje święte 2013

Drodzy Bracia i Siostry!

Przed nami czas Misji Świętych – świętych, ponieważ jest to czas szczególnie oddany Bogu, aby mógł w tym czasie do nas przemówić i w nas zadziałać; święty również dlatego, że jest to czas wyjęty z codzienności, a więc inny, niezwykły, szczególny – pozwalamy się w tym czasie bardziej prowadzić Bogu.

Nasze misje rozpoczną się w Święto Matki Bożej Różańcowej. Chcemy odczytać to jako  szczególne zaproszenie i wezwanie do modlitwy przez i wraz z Matką Zbawiciela.

Dlatego postanowiliśmy, aby od 7 do 13 października trwało u nas JERYCHO RÓŻAŃCOWE. Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, następca Mojżesza – Jozue, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej, po okresie niewoli egipskiej, otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Żydzi, widząc wielką twierdzę, jaką było Jerycho oraz patrząc na nieliczne swoje siły, brak maszyn oblężniczych, wyszkolonej armii, gotowi byli zrezygnować ze zdobywania Ziemi Obiecanej, do której wejścia bronił lud zamieszkujący Jerycho. Uwierzyli jednak Bogu i gdy przez kolejne siedem dni okrążali miasto, ze śpiewem, modlitwą, a przede wszystkim głośnymi okrzykami, trąbami i rogami na cześć Boga, siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte. Bóg wezwał tym samym Izraelitów do ufności w Jego moc.

Jerycho Różańcowe to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym  Sakramentem przez siedem dni, nieprzerwanie przez całą dobę. Pierwsze takie Jerycho zostało zorganizowane na Jasnej Górze w 1979 roku, kiedy ważyły się losy pielgrzymki bł. Jana Pawła II do Polski. Przez siedem dób modlono się nieprzerwanie, by runęły trudności piętrzone przed pielgrzymką Ojca świętego do Polski. I tak też się stało.

Nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem jest ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

  1. Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.
  2. O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.
  3.  Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.
  4. O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
  5. O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
  6. O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.
  7. Główną intencją Jerycha Różańcowego niech będzie prośba o łaskę odrodzenia się w każdym z nas przyjętego przed laty Chrztu świętego.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w tę modlitwę, do zwycięstwa nad złem, nad przeciwnikiem, nad wszelkimi trudnościami, mocą nie naszą, ale Boga. Niech wszelkie mury niewiary i nienawiści runą, a otworzy się droga do naszych serc dla Boga i Jego Słowa.

Niech runą też wszelkie mury w naszej wspólnocie parafialnej. Włączmy się w to dzieło i w ten sposób uczyńmy Misje, które będziemy przeżywać, naprawdę świętymi.

Szczegółowe plany dotyczące Jerycha, będą systematycznie podawane.

Ks. Dariusz Kowalski

proboszcz

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.